Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения и призовки
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за експлоатация


Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Преглед на решение, определение, разпореждане

Решение № АКТ-1211-16.12.2021
  • Дата на решение: 16.12.2021 г.
  • Произнасяне: установява извършеното нарушение и нарушителя и налага имуществена санкция(по чл. 29 от ЗЗК) - "МИЛКИ ГРУП БИО" ЕАД; установява, че не е извършено нарушение(по чл. 35, ал. 1 от ЗЗК) - "МИЛКИ ГРУП БИО" ЕАД; възлага направените в производството разноски() - "МИЛКИ ГРУП БИО" ЕАД; оставя без уважение искане за възлагане на разноски() - "МИЛКИ ГРУП БИО" ЕАД;
  • Правно основание: чл. 29 от ЗЗК; чл. 35 ал. 1 от ЗЗК;
  • Номер на производството пред КЗК: КЗК/605/2021
  • Вид производство: ЗЗК
  • Предмет/подпредмет: Забрана за нелоялна конкуренция
  • Инициатор(и): "РОСТАР БГ" ООД
  • Ответник(ници): "МИЛКИ ГРУП БИО" ЕАД
Дата на публикуване: 21.12.2021 г.

PDF ODF