Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения и призовки
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за експлоатация


Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Преглед на решение, определение, разпореждане

Решение № АКТ-39-14.01.2021
  • Дата на решение: 14.01.2021 г.
  • Произнасяне: разрешава концентрацията без условия(Разрешава на „Юнайтед Медия“ С.а.р.л., Люксембург да придобие едноличен контрол върху „Вестник Телеграф“ ЕООД и съвместен контрол върху „Издателска къща Борба“ АД) - "ЮНАЙТЕД МЕДИЯ" С.А.Р.Л.;
  • Правно основание: -
  • Номер на производството пред КЗК: КЗК/895/2020
  • Вид производство: ЗЗК
  • Предмет/подпредмет: Контрол върху концентрациите между предприятия
  • Инициатор(и): "ЮНАЙТЕД МЕДИЯ" С.А.Р.Л.
  • Ответник(ници): -
Дата на публикуване: 18.01.2021 г.

DOC