Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения и призовки
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за експлоатация


Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Преглед на решение, определение, разпореждане

Решение № АКТ-1221-14.11.2019
  • Дата на решение: 14.11.2019 г.
  • Произнасяне: установява, че не е извършено нарушение(по чл. 29 и по чл. 30 от ЗЗК) - "БРАВОПАНЕЛ" ЕООД; оставя без уважение искане за възлагане на разноски() - "ТАКОПАНЕЛС" ЕООД;
  • Правно основание: чл. 30 от ЗЗК;
  • Номер на производството пред КЗК: КЗК/423/2019
  • Вид производство: ЗЗК
  • Предмет/подпредмет: Забрана за нелоялна конкуренция
  • Инициатор(и): "ТАКОПАНЕЛС" ЕООД
  • Ответник(ници): "БРАВОПАНЕЛ" ЕООД
Дата на публикуване: 20.11.2019 г.

DOC