Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения и призовки
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за експлоатация


Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Преглед на решение, определение, разпореждане

Решение № АКТ-170-07.02.2019
  • Дата на решение: 07.02.2019 г.
  • Произнасяне: установява извършеното нарушение и нарушителя и налага имуществена санкция(по чл. 35, ал. 1 от ЗЗК) - "АГРО ФУУДС БЪЛГАРИЯ" ЕООД; установява извършеното нарушение и нарушителя и налага имуществена санкция(по чл. 35, ал. 1 от ЗЗК) - "БАЛКАМ ГРУП" ЕООД; постановява прекратяване на нарушението(по т. 1 и т. 2) - "БАЛКАМ ГРУП" ЕООД; постановява незабавно изпълнение(по т. 3) - "БАЛКАМ ГРУП" ЕООД; възлага направените в производството разноски() - "БАЛКАМ ГРУП" ЕООД;
  • Правно основание: чл. 35 ал. 1 от ЗЗК;
  • Номер на производството пред КЗК: КЗК/821/2018
  • Вид производство: ЗЗК
  • Предмет/подпредмет: Забрана за нелоялна конкуренция
  • Инициатор(и): "ЯКОБС ДАУ ЕГБЕРТС БГ" ЕООД; "ЯКОБС ДАУ ЕГБЕРТС ОПС БГ" ЕООД
  • Ответник(ници): "АГРО ФУУДС БЪЛГАРИЯ" ЕООД; "БАЛКАМ ГРУП" ЕООД
Дата на публикуване: 11.02.2019 г.

PDF ODF