Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Съобщения и призовки
Открити заседания
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за екплоатация
Надграждането на Публичния регистър на Комисия за защита на конкуренцията е реализирано по Проект № BG05SFOP001-1.014-0001 "Развитие на информационната система и публичния регистър на Комисията за защита на конкуренцията", финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Skip Navigation Links Начало Преглед на решение, определение, разпореждане

Решение № АКТ-804-19.07.2018
  • Дата на решение: 19.07.2018 г.
  • Произнасяне: забранява концентрацията() - ППФ ТМТ БИДКО 2 Б.В.;
  • Правно основание: -
  • Номер на производството пред КЗК: КЗК/421/2018
  • Вид производство: ЗЗК
  • Предмет/подпредмет: Контрол върху концентрациите между предприятия
  • Инициатор(и): ППФ ТМТ БИДКО 2 Б.В.
  • Ответник(ници): -
  • Срок на обжалване от датата на уведомяване/публикуване: 14 дни
  • Няма постъпила жалба в деловодството на КЗК към дата 26.11.2022 14:35
Дата на публикуване: 19.07.2018 г.

PDF ODF