Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения и призовки
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за експлоатация


Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Преглед на решение, определение, разпореждане

Разпореждане
  • Дата на разпореждане за отказ от образуване по зоп: 08.05.2018 г.
  • Произнасяне: отказва образуване нa производство() - АСОЦИАЦИЯ НА ГЕОДЕЗИЧЕСКИТЕ ФИРМИ;
  • Правно основание: чл. 201, ал. 1, т. 4, б. ;
  • Номер на производството пред КЗК: -
  • Номер на входящ документ: ВХР-862-20.04.2018
  • Вид производство: ЗОП/НВМОП
  • Предмет/подпредмет: Производство по ЗОП
  • Инициатор(и): АСОЦИАЦИЯ НА ГЕОДЕЗИЧЕСКИТЕ ФИРМИ
  • Ответник(ници): АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР /АГКК/
Дата на публикуване: 08.05.2018 г.