Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения и призовки
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за експлоатация


Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Преглед на решение, определение, разпореждане

Решение № АКТ-645-15.06.2017
  • Дата на решение: 15.06.2017 г.
  • Произнасяне: оставя жалбата без уважение() - ИНДУСТРИАЛЕН КЛЪСТЕР СИГУРНОСТ; друго() - ИНДУСТРИАЛЕН КЛЪСТЕР СИГУРНОСТ; оставя без уважение друго искане в хода на производството() - ИНДУСТРИАЛЕН КЛЪСТЕР СИГУРНОСТ;
  • Правно основание: -
  • Номер на производството пред КЗК: КЗК/262/2017
  • Вид производство: ЗОП/НВМОП
  • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
  • Инициатор(и): ИНДУСТРИАЛЕН КЛЪСТЕР СИГУРНОСТ
  • Ответник(ници): ВМА /ВОЕННОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЯ/
Дата на публикуване: 20.06.2017 г.

PDF ODF