Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения и призовки
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за експлоатация


Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Преглед на решение, определение, разпореждане

Решение № АКТ-900-03.11.2016
  • Дата на решение: 03.11.2016 г.
  • Произнасяне: установява извършеното нарушение и нарушителя и налага имуществена санкция(по чл. 32, ал. 1 във връзка с чл. 33 от ЗЗК) - "ФЕШЪН ДЕЙС ШОПИНГ"ЕООД;
  • Правно основание: -
  • Номер на производството пред КЗК: КЗК/303/2016
  • Вид производство: ЗЗК
  • Предмет/подпредмет: Забрана за нелоялна конкуренция
  • Инициатор(и): -
  • Ответник(ници): "ФЕШЪН ДЕЙС ШОПИНГ"ЕООД
Дата на публикуване: 08.11.2016 г.

PDF ODF