Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения и призовки
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за експлоатация


Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Преглед на решение, определение, разпореждане

Решение № АКТ-851-14.10.2016
  • Дата на решение: 14.10.2016 г.
  • Произнасяне: установява извършеното нарушение и нарушителя и налага имуществена санкция(по чл. 31 от ЗЗК) - "ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ" ЕАД; постановява прекратяване на нарушението(по чл. 98, ал. 1 т. 2 от ЗЗК) - "ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ" ЕАД; постановява незабавно изпълнение(по чл. 66, ал. 1 ЗЗК) - "ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ" ЕАД; установява, че не е извършено нарушение(по чл. 29 и чл. 32, ал. 1 вр. чл. 33 от ЗЗК) - "ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ" ЕАД; възлага направените в производството разноски(по чл. 69, ал. 4 от ЗЗК) - "ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ" ЕАД; оставя без разглеждане искане за възлагане на разноски(по чл. 69, ал. 4) - "ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ" ЕАД;
  • Правно основание: чл. 29 от ЗЗК; чл. 31 от ЗЗК; чл. 32 ал. 1 от ЗЗК; чл. 33 ал. 2 от ЗЗК;
  • Номер на производството пред КЗК: КЗК/171/2016
  • Вид производство: ЗЗК
  • Предмет/подпредмет: Забрана за нелоялна конкуренция
  • Инициатор(и): "МАКС ТЕЛЕКОМ" ООД
  • Ответник(ници): "ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ" ЕАД
Дата на публикуване: 17.10.2016 г.

PDF ODF