Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения и призовки
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за експлоатация


Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Преглед на решение, определение, разпореждане

Решение № АКТ-401-01.06.2016
  • Дата на решение: 01.06.2016 г.
  • Произнасяне: отменя незаконосъобразно решение и връща() - "БДЖ - ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ" ЕООД;
  • Правно основание: -
  • Номер на производството пред КЗК: КЗК/155/2016
  • Вид производство: ЗОП/НВМОП
  • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
  • Инициатор(и): "ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ" АД
  • Ответник(ници): "БДЖ - ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ" ЕООД
Дата на публикуване: 17.06.2016 г.

PDF ODF