Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Съобщения и призовки
Открити заседания
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за екплоатация
Надграждането на Публичния регистър на Комисия за защита на конкуренцията е реализирано по Проект № BG05SFOP001-1.014-0001 "Развитие на информационната система и публичния регистър на Комисията за защита на конкуренцията", финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Skip Navigation Links Начало Преглед на решение, определение, разпореждане

Решение № АКТ-143-25.02.2016   
  • Дата на решение: 25.02.2016 г.
  • Произнасяне: приема секторен анализ(на конкурентната среда на пазарите на производство и реализация на бензин и дизелово гориво) ; друго(Информира Министъра на финансите за необходимостта съобразно неговата компетентност и приложимото европейско законодателство да се предприемат подходящи мерки за подобряване на конкурентната среда.) ; образува производство(за установяване на нарушения по чл. 15 от ЗЗК и чл. 101 от ДФЕС) ; образува производство(за установяване на нарушения по чл. 21 от ЗЗК и чл. 102 от ДФЕС) ;
  • Правно основание: -
  • Номер на производството пред КЗК: КЗК/403/2015
  • Вид производство: ЗЗК
  • Предмет/подпредмет: Секторни анализи
  • Инициатор(и): -
  • Ответник(ници): -
Дата на публикуване: 25.02.2016 г.

PDF ODF

Жалби
Няма постъпила жалба в деловодството на КЗК към дата 12.07.2024 18:50