Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения и призовки
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за експлоатация


Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Преглед на решение, определение, разпореждане

Решение № АКТ-143-25.02.2016
  • Дата на решение: 25.02.2016 г.
  • Произнасяне: приема секторен анализ(на конкурентната среда на пазарите на производство и реализация на бензин и дизелово гориво) ; друго(Информира Министъра на финансите за необходимостта съобразно неговата компетентност и приложимото европейско законодателство да се предприемат подходящи мерки за подобряване на конкурентната среда.) ; образува производство(за установяване на нарушения по чл. 15 от ЗЗК и чл. 101 от ДФЕС) ; образува производство(за установяване на нарушения по чл. 21 от ЗЗК и чл. 102 от ДФЕС) ;
  • Правно основание: -
  • Номер на производството пред КЗК: КЗК/403/2015
  • Вид производство: ЗЗК
  • Предмет/подпредмет: Секторни анализи
  • Инициатор(и): -
  • Ответник(ници): -
Дата на публикуване: 25.02.2016 г.

PDF ODF