Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения и призовки
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за експлоатация


Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Преглед на решение, определение, разпореждане

Решение № АКТ-867-04.11.2015
  • Дата на решение: 04.11.2015 г.
  • Произнасяне: установява, че не е извършено нарушение() - "ЕНЕРГО ПРО МРЕЖИ" АД; установява извършеното нарушение и нарушителя и налага имуществена санкция() - "ЕНЕРГО -ПРО ПРОДАЖБИ" АД;
  • Правно основание: -
  • Номер на производството пред КЗК: КЗК/365/2014
  • Вид производство: ЗЗК
  • Предмет/подпредмет: Забранени споразумения, решения и съгласувани практики
  • Инициатор(и): "ГОТАР ИНВЕСТМЪНТ" ООД
  • Ответник(ници): "ЕНЕРГО ПРО МРЕЖИ" АД; "ЕНЕРГО -ПРО ПРОДАЖБИ" АД
Дата на публикуване: 05.11.2015 г.

DOC