Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения и призовки
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за експлоатация


Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Преглед на решение, определение, разпореждане

Решение № АКТ-776-29.09.2015
  • Дата на решение: 29.09.2015 г.
  • Произнасяне: оставя жалбата без уважение() - ЗАД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ"; друго(възлага разноски) - ЗАД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ"; оставя без уважение друго искане в хода на производството(искане за разноски) - ЗАД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ";
  • Правно основание: чл. 122г, ал. 1, т. 1, б. ; чл. 122г, ал. 9, т. , б. ; чл. 122г, ал. 9, т. , б. ;
  • Номер на производството пред КЗК: КЗК/524/2015
  • Вид производство: ЗОП/НВМОП
  • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
  • Инициатор(и): ЗАД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ"
  • Ответник(ници): "БДЖ - ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ" ЕООД
Дата на публикуване: 05.10.2015 г.

PDF ODF