Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения и призовки
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за експлоатация


Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Преглед на решение, определение, разпореждане

Решение № АКТ-540-30.06.2015
  • Дата на решение: 30.06.2015 г.
  • Произнасяне: установява извършеното нарушение и нарушителя и налага имуществена санкция(по чл. 29 от ЗЗК ) - ЮБЕР Б. В.; установява извършеното нарушение и нарушителя и налага имуществена санкция(по чл. 29 от ЗЗК ) - РАЗИЕР ОПЪРЕЙШЪНС Б. В.; постановява прекратяване на нарушението(по т. 1 и т. 2 във връзка с предлагането на услугата UberX от страна на Юбер Б.В. (Uber B.V) и Разиер Опърейшънс Б.В. (Rasier Opеrаtions B.V.) на територията на Република България по описания в решението начин. ) - ЮБЕР Б. В.; постановява незабавно изпълнение(по т. 3) - ЮБЕР Б. В.; налага имуществена санкция(за неизпълнение на задължението за съдействие по производството) - ЮБЕР Б. В.; налага имуществена санкция(за неизпълнение на задължението за съдействие по производството) - РАЗИЕР ОПЪРЕЙШЪНС Б. В.; установява, че не е извършено нарушение(по чл. 29 от ЗЗК) - "ЮБЕР БЪЛГАРИЯ" ЕООД; друго(оставя без уважение искането за възлагане на разноски) - "О'КЕЙ СУПЕРТРАНС" АД;
  • Правно основание: чл. 29 от ЗЗК;
  • Номер на производството пред КЗК: КЗК/227/2015
  • Вид производство: ЗЗК
  • Предмет/подпредмет: Забрана за нелоялна конкуренция
  • Инициатор(и): "О'КЕЙ СУПЕРТРАНС" АД
  • Ответник(ници): ЮБЕР Б. В.; РАЗИЕР ОПЪРЕЙШЪНС Б. В.; "ЮБЕР БЪЛГАРИЯ" ЕООД
Дата на публикуване: 06.07.2015 г.

PDF ODF