Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения и призовки
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за експлоатация


Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Преглед на решение, определение, разпореждане

Решение № АКТ-346-22.04.2015
  • Дата на решение: 22.04.2015 г.
  • Произнасяне: оставя жалбата без уважение(решението е подписано с особено мнение от г-жа Весела Андонова и г-н Александър Александров - членове на КЗК) - ЗАД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ"; друго(възлага направените от възложителя разноски) - ЗАД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ"; оставя без уважение друго искане в хода на производството(за възлагане на направените разноски) - ЗАД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ";
  • Правно основание: -
  • Номер на производството пред КЗК: КЗК/195/2015
  • Вид производство: ЗОП/НВМОП
  • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
  • Инициатор(и): ЗАД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ"
  • Ответник(ници): "БДЖ - ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ" ЕООД
Дата на публикуване: 12.05.2015 г.

PDF ODF