Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения и призовки
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за експлоатация


Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Преглед на решение, определение, разпореждане

Определение № АКТ-299-01.04.2015
  • Дата на определение: 01.04.2015 г.
  • Произнасяне: оставя без уважение искане за налагане на временна мярка() - ЗАД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ";
  • Правно основание: -
  • Номер на производството пред КЗК: КЗК/195/2015
  • Вид производство: ЗОП/НВМОП
  • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
  • Инициатор(и): ЗАД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ"
  • Ответник(ници): "БДЖ - ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ" ЕООД
Дата на публикуване: 02.04.2015 г.

PDF ODF