Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения и призовки
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за експлоатация


Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Преглед на решение, определение, разпореждане

Решение № АКТ-220-11.03.2015
  • Дата на решение: 11.03.2015 г.
  • Произнасяне: предлага изменяне или отмяна на акт() ;
  • Правно основание: -
  • Номер на производството пред КЗК: КЗК/993/2014
  • Вид производство: ЗЗК
  • Предмет/подпредмет: Застъпничество за конкуренцията
  • Инициатор(и): СДРУЖЕНИЕ "БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО РЕЦИКЛИРАНЕ"
  • Ответник(ници): -
Дата на публикуване: 13.03.2015 г.

PDF ODF