Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Съобщения и призовки
Открити заседания
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за екплоатация
Надграждането на Публичния регистър на Комисия за защита на конкуренцията е реализирано по Проект № BG05SFOP001-1.014-0001 "Развитие на информационната система и публичния регистър на Комисията за защита на конкуренцията", финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Skip Navigation Links Начало Преглед на решение, определение, разпореждане

Решение № АКТ-1478-26.11.2014   
  • Дата на решение: 26.11.2014 г.
  • Произнасяне: установява извършеното нарушение и нарушителя и налага имуществена санкция(по чл. 32, ал. 1 във връзка с чл. 33 от ЗЗК във връзка с провеждането на рекламна кампания "Черен петък") - "ДАНТЕ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ" СА; установява извършеното нарушение и нарушителя и налага имуществена санкция(по чл. 36, ал. 2 от ЗЗК във връзка с провеждането на рекламна кампания "1+1 гратис Тасимо") - "ДАНТЕ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ" СА; установява, че не е извършено нарушение(по чл. 32, ал. 1 във връзка с чл. 33 от ЗЗК във връзка с провеждането на рекламна кампания "1+1 гратис Тасимо") - "ДАНТЕ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ" СА; установява, че не е извършено нарушение(по чл. 36, ал. 2 от ЗЗК във връзка с провеждането на рекламна кампания "Една година eMAG.bg") - "ДАНТЕ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ" СА;
  • Правно основание: чл. 32 ал. 1 от ЗЗК; чл. 33 ал. 1 от ЗЗК; чл. 36 ал. 2 от ЗЗК;
  • Номер на производството пред КЗК: КЗК/625/2014
  • Вид производство: ЗЗК
  • Предмет/подпредмет: Забрана за нелоялна конкуренция
  • Инициатор(и): -
  • Ответник(ници): "ДАНТЕ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ" СА
Дата на публикуване: 28.11.2014 г.

PDF ODF

Жалби
Няма постъпила жалба в деловодството на КЗК към дата 12.07.2024 17:35