Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения и призовки
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за експлоатация


Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Преглед на решение, определение, разпореждане

Решение № АКТ-1322-08.10.2014
  • Дата на решение: 08.10.2014 г.
  • Произнасяне: установява извършеното нарушение и нарушителя и налага имуществена санкция(по чл.29 от ЗЗК ) - "БЛИЗУ МЕДИА ЕНД БРОУДБЕНД" ЕАД;
  • Правно основание: гл. 7 от ЗЗК;
  • Номер на производството пред КЗК: КЗК/557/2014
  • Вид производство: ЗЗК
  • Предмет/подпредмет: Забрана за нелоялна конкуренция
  • Инициатор(и): -
  • Ответник(ници): "БЛИЗУ МЕДИА ЕНД БРОУДБЕНД" ЕАД
Дата на публикуване: 14.10.2014 г.

PDF ODF