Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения и призовки
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за експлоатация


Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Преглед на решение, определение, разпореждане

Решение № АКТ-930-10.07.2014
  • Дата на решение: 10.07.2014 г.
  • Произнасяне: постановява, че дадена сделка не представлява концентрация() - СТОКЕТ ЛИМИТЕД;
  • Правно основание: -
  • Номер на производството пред КЗК: КЗК/770/2014
  • Вид производство: ЗЗК
  • Предмет/подпредмет: Контрол върху концентрациите между предприятия
  • Инициатор(и): СТОКЕТ ЛИМИТЕД
  • Ответник(ници): -
Дата на публикуване: 14.07.2014 г.

DOC