Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения и призовки
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за експлоатация


Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Преглед на решение, определение, разпореждане

Решение № АКТ-800-03.07.2013
  • Дата на решение: 03.07.2013 г.
  • Произнасяне: приема секторен анализ() ;
  • Правно основание: чл.91 от ЗЗК;
  • Номер на производството пред КЗК: КЗК/572/2010
  • Вид производство: ЗЗК
  • Предмет/подпредмет: Секторни анализи
  • Инициатор(и): -
  • Ответник(ници): -
Дата на публикуване: 04.07.2013 г.

PDF ODF