Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения и призовки
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за експлоатация


Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Преглед на решение, определение, разпореждане

Решение № АКТ-888-26.07.2012
  • Дата на решение: 26.07.2012 г.
  • Произнасяне: установява, че не е извършено нарушение() - "ЛУКОЙЛ БЪЛГАРИЯ" ЕООД;
  • Правно основание: чл. 15 от ЗЗК ; чл. 21 от ЗЗК; чл. 101 от ДФЕС; чл. 102 от ДФЕС;
  • Номер на производството пред КЗК: КЗК/858/2011
  • Вид производство: ЗЗК
  • Предмет/подпредмет: Забранени споразумения, решения и съгласувани практики; Злоупотреба с монополно или господстващо положение
  • Инициатор(и): КЗК
  • Ответник(ници): "ЛУКОЙЛ БЪЛГАРИЯ" ЕООД; "РОМПЕТРОЛ БЪЛГАРИЯ"АД; НАФТЕКС ПЕТРОЛ ЕООД; "ОМВ БЪЛГАРИЯ" ООД
Дата на публикуване: 30.07.2012 г.

PDF ODF