Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения и призовки
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за експлоатация


Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Преглед на решение, определение, разпореждане

Решение № АКТ-1776-20.12.2011
  • Дата на решение: 20.12.2011 г.
  • Произнасяне: друго(приема правила по налагането на мерки за запазване на конкуренцията при концентрации между предприятия) ;
  • Правно основание: -
  • Номер на производството пред КЗК: -
  • Вид производство: -
  • Предмет/подпредмет: -
  • Инициатор(и): -
  • Ответник(ници): -
Дата на публикуване: 28.12.2011 г.

PDF ODF