Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения и призовки
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за експлоатация


Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Преглед на решение, определение, разпореждане

Решение № АКТ-540-28.04.2011
  • Дата на решение: 28.04.2011 г.
  • Произнасяне: оставя жалбата без уважение() - "КОНСТРУКСИОНЕС И АУКСИЛИАР ДЕ ФЕРОКАРИЛЕС" С.А.;
  • Правно основание: -
  • Номер на производството пред КЗК: КЗК/327/2011
  • Вид производство: ЗОП/НВМОП
  • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
  • Инициатор(и): "КОНСТРУКСИОНЕС И АУКСИЛИАР ДЕ ФЕРОКАРИЛЕС" С.А.
  • Ответник(ници): "МЕТРОПОЛИТЕН" ЕАД
Дата на публикуване: 02.05.2011 г.

PDF ODF