Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Съобщения и призовки
Открити заседания
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за екплоатация
Надграждането на Публичния регистър на Комисия за защита на конкуренцията е реализирано по Проект № BG05SFOP001-1.014-0001 "Развитие на информационната система и публичния регистър на Комисията за защита на конкуренцията", финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Skip Navigation Links Начало Най-нови определения по ЗК
Последни решения, определения, разпореждания от:
25.11.2022   23.11.2022   21.11.2022   19.11.2022   17.11.2022   15.11.2022   13.11.2022  
24.11.2022   22.11.2022   20.11.2022   18.11.2022   16.11.2022   14.11.2022   12.11.2022  

Намерени са общо 2 определения по ЗК публикувани на 25.11.2022 г.
1     Определение № АКТ-943-24.11.2022
 • Дата на определение: 24.11.2022 г.
 • Произнасяне: оставя без уважение друго искане в хода на производството(за изменение на решение, в частта му относно разноските) - МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ /МС/;
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/537/2022
 • Вид производство: ЗК
 • Предмет/подпредмет: Производство по ЗК
 • Инициатор(и): "ВОРИК БИЙЧ" ООД
 • Ответник(ници): МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ /МС/
 • Няма постъпила жалба в деловодството на КЗК към дата 12.07.2024 18:43
Дата на публикуване: 25.11.2022 г.

PDF ODF
2     Определение № АКТ-942-24.11.2022
 • Дата на определение: 24.11.2022 г.
 • Произнасяне: оставя без уважение друго искане в хода на производството(искане за изменение на решение в частта относно разноските) - МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ /МС/;
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/536/2022
 • Вид производство: ЗК
 • Предмет/подпредмет: Производство по ЗК
 • Инициатор(и): "ВОРИК БИЙЧ" ООД
 • Ответник(ници): МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ /МС/
 • Няма постъпила жалба в деловодството на КЗК към дата 12.07.2024 18:43
Дата на публикуване: 25.11.2022 г.

PDF ODF