Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Съобщения и призовки
Открити заседания
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за екплоатация
Надграждането на Публичния регистър на Комисия за защита на конкуренцията е реализирано по Проект № BG05SFOP001-1.014-0001 "Развитие на информационната система и публичния регистър на Комисията за защита на конкуренцията", финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Skip Navigation Links Начало Най-нови решения по ЗК
Последни решения, определения, разпореждания от:
20.04.2023   18.04.2023   16.04.2023   14.04.2023   12.04.2023   10.04.2023   08.04.2023  
19.04.2023   17.04.2023   15.04.2023   13.04.2023   11.04.2023   09.04.2023   07.04.2023  

Намерени са общо 1 решение по ЗК публикувани на 20.04.2023 г.
1     Решение № АКТ-362-13.04.2023
  • Дата на решение: 13.04.2023 г.
  • Произнасяне: оставя жалбата без уважение() - "ПАРКИНГИ И ГАРАЖИ 2011" ЕООД;
  • Правно основание: -
  • Номер на производството пред КЗК: КЗК/203/2023
  • Вид производство: ЗК
  • Предмет/подпредмет: Производство по ЗК
  • Инициатор(и): "ПАРКИНГИ И ГАРАЖИ 2011" ЕООД
  • Ответник(ници): ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК; ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ПАЗАРДЖИК
  • Постъпили жалби: В-2106-05.05.2023
  • Жалбоподател: "ПАРКИНГИ И ГАРАЖИ 2011" ЕООД
Дата на публикуване: 20.04.2023 г.

PDF ODF