Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Съобщения и призовки
Открити заседания
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за екплоатация
Надграждането на Публичния регистър на Комисия за защита на конкуренцията е реализирано по Проект № BG05SFOP001-1.014-0001 "Развитие на информационната система и публичния регистър на Комисията за защита на конкуренцията", финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Skip Navigation Links Начало Най-нови решения по ЗК
Последни решения, определения, разпореждания от:
21.11.2022   19.11.2022   17.11.2022   15.11.2022   13.11.2022   11.11.2022   09.11.2022  
20.11.2022   18.11.2022   16.11.2022   14.11.2022   12.11.2022   10.11.2022   08.11.2022  

Намерени са общо 1 решение по ЗК публикувани на 21.11.2022 г.
1     Решение № АКТ-912-17.11.2022
  • Дата на решение: 17.11.2022 г.
  • Произнасяне: оставя жалбата без уважение() - ОБЩИНА РАДОМИР;
  • Правно основание: -
  • Номер на производството пред КЗК: КЗК/637/2022
  • Вид производство: ЗК
  • Предмет/подпредмет: Производство по ЗК
  • Инициатор(и): "ПМУ - 2020 ВИДИН" ЕООД
  • Ответник(ници): ОБЩИНА РАДОМИР; ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА РАДОМИР
  • Няма постъпила жалба в деловодството на КЗК към дата 26.11.2022 14:58
Дата на публикуване: 21.11.2022 г.

PDF ODF