Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Съобщения и призовки
Открити заседания
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за екплоатация
Надграждането на Публичния регистър на Комисия за защита на конкуренцията е реализирано по Проект № BG05SFOP001-1.014-0001 "Развитие на информационната система и публичния регистър на Комисията за защита на конкуренцията", финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Skip Navigation Links Начало Най-нови разпореждания по ЗОП
Последни решения, определения, разпореждания от:
24.11.2022   22.11.2022   20.11.2022   18.11.2022   16.11.2022   14.11.2022   12.11.2022  
23.11.2022   21.11.2022   19.11.2022   17.11.2022   15.11.2022   13.11.2022   11.11.2022  

Намерени са общо 4 разпореждания по ЗОП публикувани на 24.11.2022 г.
1     Разпореждане
 • Дата на разпореждане за отказ от образуване по зоп: 24.11.2022 г.
 • Произнасяне: отказва образуване нa производство() - "ГЕОСИД" ООД;
 • Правно основание: чл. 201, ал. 1, т. 2, б. ;
 • Номер на производството пред КЗК: -
 • Номер на входящ документ: ВХР-2085-08.11.2022
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: Производство по ЗОП
 • Инициатор(и): "ГЕОСИД" ООД
 • Ответник(ници): АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР /АГКК/
 • Няма постъпила жалба в деловодството на КЗК към дата 26.11.2022 13:57
Дата на публикуване: 24.11.2022 г.

2     Разпореждане
 • Дата на разпореждане за отказ от образуване по зоп: 24.11.2022 г.
 • Произнасяне: отказва образуване нa производство() - КООПЕРАЦИЯ ПАНДА;
 • Правно основание: чл. 201, ал. 1, т. 2, б. ;
 • Номер на производството пред КЗК: -
 • Номер на входящ документ: ВХР-2076-07.11.2022
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: Производство по ЗОП
 • Инициатор(и): КООПЕРАЦИЯ ПАНДА
 • Ответник(ници): АГЕНЦИЯ "МИТНИЦИ"
 • Няма постъпила жалба в деловодството на КЗК към дата 26.11.2022 13:57
Дата на публикуване: 24.11.2022 г.

3     Разпореждане
 • Дата на разпореждане за отказ от образуване по зоп: 24.11.2022 г.
 • Произнасяне: отказва образуване нa производство() - "ЕВРОПЪТ 2005" ООД;
 • Правно основание: чл. 201, ал. 1, т. 2, б. ;
 • Номер на производството пред КЗК: -
 • Номер на входящ документ: ВХР-2071-07.11.2022
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: Производство по ЗОП
 • Инициатор(и): "ЕВРОПЪТ 2005" ООД
 • Ответник(ници): "В И К" ЕООД - ХАСКОВО
 • Няма постъпила жалба в деловодството на КЗК към дата 26.11.2022 13:57
Дата на публикуване: 24.11.2022 г.

4     Разпореждане
 • Дата на разпореждане за отказ от образуване по зоп: 24.11.2022 г.
 • Произнасяне: отказва образуване нa производство() - ДЗЗД "ЦЕНТЪР ЗА ОБУЧЕНИЕ";
 • Правно основание: чл. 201, ал. 1, т. 2, б. ;
 • Номер на производството пред КЗК: -
 • Номер на входящ документ: ВХР-2077-07.11.2022
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: Производство по ЗОП
 • Инициатор(и): ДЗЗД "ЦЕНТЪР ЗА ОБУЧЕНИЕ"
 • Ответник(ници): ГДИН / ГД "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА"
 • Няма постъпила жалба в деловодството на КЗК към дата 26.11.2022 13:57
Дата на публикуване: 24.11.2022 г.