Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Съобщения и призовки
Открити заседания
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за екплоатация
Надграждането на Публичния регистър на Комисия за защита на конкуренцията е реализирано по Проект № BG05SFOP001-1.014-0001 "Развитие на информационната система и публичния регистър на Комисията за защита на конкуренцията", финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Skip Navigation Links Начало Най-нови разпореждания по ЗОП
Последни решения, определения, разпореждания от:
12.07.2024   10.07.2024   08.07.2024   06.07.2024   04.07.2024   02.07.2024   30.06.2024  
11.07.2024   09.07.2024   07.07.2024   05.07.2024   03.07.2024   01.07.2024   29.06.2024  

Намерени са общо 4 разпореждания по ЗОП публикувани на 12.07.2024 г.
1     Разпореждане
 • Дата на разпореждане за отказ от образуване по зоп: 12.07.2024 г.
 • Произнасяне: отказва образуване на производство() - "СИГМА БЪЛГАРИЯ" ООД;
 • Правно основание: чл. 201, ал. 1, т. 2, б. ;
 • Номер на производството пред КЗК: -
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: Производство по ЗОП
 • Инициатор(и): "СИГМА БЪЛГАРИЯ" ООД
 • Ответник(ници): "НЕК" ЕАД / "НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ" ЕАД
 • Няма постъпила жалба в деловодството на КЗК към дата 12.07.2024 16:39
Дата на публикуване: 12.07.2024 г.

2     Разпореждане
 • Дата на разпореждане за отказ от образуване по зоп: 12.07.2024 г.
 • Произнасяне: отказва образуване на производство() - "АУТОТЕХ ГРУП" ООД;
 • Правно основание: чл. 201, ал. 1, т. 2, б. ;
 • Номер на производството пред КЗК: -
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: Производство по ЗОП
 • Инициатор(и): "АУТОТЕХ ГРУП" ООД
 • Ответник(ници): МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ /МВР/
 • Няма постъпила жалба в деловодството на КЗК към дата 12.07.2024 16:39
Дата на публикуване: 12.07.2024 г.

3     Разпореждане
 • Дата на разпореждане за отказ от образуване по зоп: 12.07.2024 г.
 • Произнасяне: отказва образуване на производство() - "ЗАПРЯНОВИ - 03" ООД;
 • Правно основание: чл. 201, ал. 1, т. 2, б. ;
 • Номер на производството пред КЗК: -
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: Производство по ЗОП
 • Инициатор(и): "ЗАПРЯНОВИ - 03" ООД
 • Ответник(ници): ОБЩИНА РОДОПИ
 • Няма постъпила жалба в деловодството на КЗК към дата 12.07.2024 16:39
Дата на публикуване: 12.07.2024 г.

4     Разпореждане
 • Дата на разпореждане за отказ от образуване по зоп: 12.07.2024 г.
 • Произнасяне: отказва образуване на производство() - "ЗАПРЯНОВИ - 03" ООД;
 • Правно основание: чл. 201, ал. 1, т. 2, б. ;
 • Номер на производството пред КЗК: -
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: Производство по ЗОП
 • Инициатор(и): "ЗАПРЯНОВИ - 03" ООД
 • Ответник(ници): ОБЩИНА РОДОПИ
 • Няма постъпила жалба в деловодството на КЗК към дата 12.07.2024 16:39
Дата на публикуване: 12.07.2024 г.