Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения и призовки
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за експлоатация


Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Най-нови разпореждания по ЗОП
Последни решения, определения, разпореждания от:
23.06.2022   21.06.2022   19.06.2022   17.06.2022   15.06.2022   13.06.2022   11.06.2022  
22.06.2022   20.06.2022   18.06.2022   16.06.2022   14.06.2022   12.06.2022   10.06.2022  

Намерени са общо 2 разпореждания по ЗОП публикувани на 23.06.2022 г.
1     Разпореждане
 • Дата на разпореждане за отказ от образуване по зоп: 23.06.2022 г.
 • Произнасяне: отказва образуване нa производство() - "АУТО КОТОВ ГРУП" ЕООД;
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: -
 • Номер на входящ документ: ВХР-716-26.04.2022
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: Производство по ЗОП
 • Инициатор(и): "АУТО КОТОВ ГРУП" ЕООД
 • Ответник(ници): ТП "ДГС - СВОГЕ"
Дата на публикуване: 23.06.2022 г.

2     Разпореждане
 • Дата на разпореждане за отказ от образуване по зоп: 23.06.2022 г.
 • Произнасяне: отказва образуване нa производство() - "МЕДИТРЕЙД" ЕООД;
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: -
 • Номер на входящ документ: ВХР-1136-14.06.2022
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: Производство по ЗОП
 • Инициатор(и): "МЕДИТРЕЙД" ЕООД
 • Ответник(ници): "УМБАЛ Д-Р ГЕОРГИ СТРАНСКИ" ЕАД - ПЛЕВЕН
Дата на публикуване: 23.06.2022 г.