Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения и призовки
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за експлоатация


Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Най-нови определения по ЗОП
Последни решения, определения, разпореждания от:
21.06.2022   19.06.2022   17.06.2022   15.06.2022   13.06.2022   11.06.2022   09.06.2022  
20.06.2022   18.06.2022   16.06.2022   14.06.2022   12.06.2022   10.06.2022   08.06.2022  

Намерени са общо 1 определение по ЗОП публикувани на 21.06.2022 г.
1     Определение № АКТ-476-16.06.2022
  • Дата на определение: 16.06.2022 г.
  • Произнасяне: оставя жалбата без разглеждане() - "АКВА КОНСТРУКТ ГРУП" ЕООД; прекратява производството() - "АКВА КОНСТРУКТ ГРУП" ЕООД; друго(ВЪЗЛАГА на „АКВА КОНСТРУКТ ГРУП“ ЕООД, с ЕИК 205898070 да заплати на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Благоевград, с ЕИК 811047831 направените разноски за юрисконсултско възнаграждение в размер на 200 (двеста) лева.) - "В И К" ЕООД, БЛАГОЕВГРАД; оставя без уважение друго искане в хода на производството(ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на „АКВА КОНСТРУКТ ГРУП“ ЕООД за разноски.) - "АКВА КОНСТРУКТ ГРУП" ЕООД; оставя без разглеждане искането за налагане на временна мярка() - "АКВА КОНСТРУКТ ГРУП" ЕООД;
  • Правно основание: -
  • Номер на производството пред КЗК: КЗК/341/2022
  • Вид производство: ЗОП/НВМОП
  • Предмет/подпредмет: ЗОП
  • Инициатор(и): "АКВА КОНСТРУКТ ГРУП" ЕООД
  • Ответник(ници): "В И К" ЕООД, БЛАГОЕВГРАД
Дата на публикуване: 21.06.2022 г.

PDF ODF