Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Съобщения и призовки
Открити заседания
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за екплоатация
Надграждането на Публичния регистър на Комисия за защита на конкуренцията е реализирано по Проект № BG05SFOP001-1.014-0001 "Развитие на информационната система и публичния регистър на Комисията за защита на конкуренцията", финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Skip Navigation Links Начало Най-нови определения по ЗОП
Последни решения, определения, разпореждания от:
25.11.2022   23.11.2022   21.11.2022   19.11.2022   17.11.2022   15.11.2022   13.11.2022  
24.11.2022   22.11.2022   20.11.2022   18.11.2022   16.11.2022   14.11.2022   12.11.2022  

Намерени са общо 6 определения по ЗОП публикувани на 25.11.2022 г.
1     Определение № АКТ-947-24.11.2022
 • Дата на определение: 24.11.2022 г.
 • Произнасяне: oставя без разглеждане друго искане в хода на производството() - АГЕНЦИЯ "МИТНИЦИ";
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/749/2022
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Инициатор(и): "НЮ МЕДИЯ БЪЛГАРИЯ" ЕООД
 • Ответник(ници): АГЕНЦИЯ "МИТНИЦИ"
 • Няма постъпила жалба в деловодството на КЗК към дата 26.11.2022 15:43
Дата на публикуване: 25.11.2022 г.

PDF ODF
2     Определение № АКТ-946-24.11.2022
 • Дата на определение: 24.11.2022 г.
 • Произнасяне: друго() - ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ;
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/730/2022
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Инициатор(и): "КРИСТАЛНА ВОДА" АД
 • Ответник(ници): ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ
 • Няма постъпила жалба в деловодството на КЗК към дата 26.11.2022 15:43
Дата на публикуване: 25.11.2022 г.

PDF ODF
3     Определение № АКТ-945-24.11.2022
 • Дата на определение: 24.11.2022 г.
 • Произнасяне: оставя без уважение искане за налагане на временна мярка() - АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА /АПИ/;
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/741/2022
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП
 • Инициатор(и): "ТЕХНОЛОГИКА" ЕАД
 • Ответник(ници): АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА /АПИ/
 • Няма постъпила жалба в деловодството на КЗК към дата 26.11.2022 15:43
Дата на публикуване: 25.11.2022 г.

PDF ODF
4     Определение № АКТ-944-24.11.2022
 • Дата на определение: 24.11.2022 г.
 • Произнасяне: Оставя без уважение искане за допълване или изменение на решение/определение, в частта за разноските() - "АЙ ДЖИ ИНЖЕНЕРИНГ" ООД; Оставя без уважение искането за възлагане на разноски() - "АЙ ДЖИ ИНЖЕНЕРИНГ" ООД;
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/444/2022
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП
 • Инициатор(и): "АЙ ДЖИ ИНЖЕНЕРИНГ" ООД
 • Ответник(ници): "БУЛГАРТРАНСГАЗ" ЕАД
 • Постъпили жалби: В-4301-17.10.2022
 • Жалбоподател: "АЙ ДЖИ ИНЖЕНЕРИНГ" ООД
Дата на публикуване: 25.11.2022 г.

PDF ODF
5     Определение № АКТ-933-24.11.2022
 • Дата на определение: 24.11.2022 г.
 • Произнасяне: оставя жалбата без разглеждане() - "ИЙТ УЕЛ" ЕАД; оставя без разглеждане искането за налагане на временна мярка() - "ИЙТ УЕЛ" ЕАД; Прекратява производството, поради недопустимост() - ДГ № 80 "ПРИКАЗНА КАЛИНА"; Възлага разноски(в полза на жалбоподателя) - "ИЙТ УЕЛ" ЕАД;
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/717/2022
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП
 • Инициатор(и): "ИЙТ УЕЛ" ЕАД
 • Ответник(ници): ДГ № 80 "ПРИКАЗНА КАЛИНА"
 • Няма постъпила жалба в деловодството на КЗК към дата 26.11.2022 15:43
Дата на публикуване: 25.11.2022 г.

<< Първа < Предишна [Резултати 1 - 5 от (6)] Следваща > Последна >>