Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения и призовки
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за експлоатация


Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Най-нови определения по ЗОП
Последни решения, определения, разпореждания от:
16.05.2022   14.05.2022   12.05.2022   10.05.2022   08.05.2022   06.05.2022   04.05.2022  
15.05.2022   13.05.2022   11.05.2022   09.05.2022   07.05.2022   05.05.2022   03.05.2022  

Намерени са общо 9 определения по ЗОП публикувани на 16.05.2022 г.
1     Определение № АКТ-364-12.05.2022
 • Дата на определение: 12.05.2022 г.
 • Произнасяне: оставя без уважение друго искане в хода на производството(искането на заинтересованата страна „Офис експрес сървис“ АД за изменение на Решение № 305/21.04.2022 г., постановено по преписка № КЗК - 177/2022 г., в частта за разноските.) - "ОФИС ЕКСПРЕС СЪРВИС" АД;
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/177/2022
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Инициатор(и): "ТРАНС КО 04" ЕООД
 • Ответник(ници): НОИ /НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ/
Дата на публикуване: 16.05.2022 г.

PDF ODF
2     Определение № АКТ-363-12.05.2022
 • Дата на определение: 12.05.2022 г.
 • Произнасяне: оставя без уважение друго искане в хода на производството() - "ПАРСЕК ГРУП" ЕООД;
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/99/2022
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП
 • Инициатор(и): "ПАРСЕК ГРУП" ЕООД
 • Ответник(ници): "В И К " ООД - КЪРДЖАЛИ
Дата на публикуване: 16.05.2022 г.

PDF ODF
3     Определение № АКТ-362-12.05.2022
 • Дата на определение: 12.05.2022 г.
 • Произнасяне: оставя без уважение искане за налагане на временна мярка() - "БТК" ЕАД - "БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ" ЕАД;
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/255/2022
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП
 • Инициатор(и): "БТК" ЕАД - "БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ" ЕАД
 • Ответник(ници): "БДЖ - ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ" ЕООД
Дата на публикуване: 16.05.2022 г.

PDF ODF
4     Определение № АКТ-361-12.05.2022
 • Дата на определение: 12.05.2022 г.
 • Произнасяне: налага временна мярка() - "БУЛГАРТРАНСГАЗ" ЕАД;
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/238/2022
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Инициатор(и): ДЗЗД "НОВА ГАЗ 2021"
 • Ответник(ници): "БУЛГАРТРАНСГАЗ" ЕАД
Дата на публикуване: 16.05.2022 г.

PDF ODF
5     Определение № АКТ-357-12.05.2022
 • Дата на определение: 12.05.2022 г.
 • Произнасяне: оставя жалбата без разглеждане() - "АВТОМАГИСТРАЛИ - ЧЕРНО МОРЕ" АД; прекратява производството() - ; оставя без уважение друго искане в хода на производството(ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на „Автомагистрали – Черно море“ АД за възлагане на направените в производството пред КЗК разноски) - "АВТОМАГИСТРАЛИ - ЧЕРНО МОРЕ" АД;
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/235/2022
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП
 • Инициатор(и): "АВТОМАГИСТРАЛИ - ЧЕРНО МОРЕ" АД
 • Ответник(ници): ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ
Дата на публикуване: 16.05.2022 г.

PDF ODF
<< Първа < Предишна [Резултати 1 - 5 от (9)] Следваща > Последна >>