Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения и призовки
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за експлоатация


Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Най-нови определения по ЗОП
Последни решения, определения, разпореждания от:
05.10.2022   03.10.2022   01.10.2022   29.09.2022   27.09.2022   25.09.2022   23.09.2022  
04.10.2022   02.10.2022   30.09.2022   28.09.2022   26.09.2022   24.09.2022   22.09.2022  

Намерени са общо 2 определения по ЗОП публикувани на 05.10.2022 г.
1     Определение № АКТ-671-29.09.2022
 • Дата на определение: 29.09.2022 г.
 • Произнасяне: прекратява производството(оставя без уважение искането на жалбоподателя за разноски) - ТП НА НОИ - ГАБРОВО;
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/547/2022
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП
 • Инициатор(и): "СИТИГАЗ БЪЛГАРИЯ" ЕАД
 • Ответник(ници): ТП НА НОИ - ГАБРОВО
Дата на публикуване: 05.10.2022 г.

PDF ODF
2     Определение № АКТ-664-29.09.2022
 • Дата на определение: 29.09.2022 г.
 • Произнасяне: оставя жалбата без разглеждане() - "ССАРМ" ЕООД; прекратява производството() - "ССАРМ" ЕООД; друго(ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на „ССАРМ” ЕООД за възлагане на направените в производството пред КЗК разноски) - "ССАРМ" ЕООД; друго(ВЪЗЛАГА на „ССАРМ” ЕООД, с ЕИК: 201231296, да заплати на Министерство на вътрешните работи направените в производството пред КЗК разноски за юрисконсултско възнаграждение в размер на 100 лв.) - ДКИС - МВР /ДИРЕКЦИЯ "КОМУНИКАЦИОННИ И ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ", МВР/;
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/420/2022
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Инициатор(и): "ССАРМ" ЕООД
 • Ответник(ници): ДКИС - МВР /ДИРЕКЦИЯ "КОМУНИКАЦИОННИ И ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ", МВР/
Дата на публикуване: 05.10.2022 г.

PDF ODF