Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения и призовки
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за експлоатация


Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Най-нови решения по ЗОП
Последни решения, определения, разпореждания от:
16.05.2022   14.05.2022   12.05.2022   10.05.2022   08.05.2022   06.05.2022   04.05.2022  
15.05.2022   13.05.2022   11.05.2022   09.05.2022   07.05.2022   05.05.2022   03.05.2022  

Намерени са общо 9 решения по ЗОП публикувани на 16.05.2022 г.
1     Решение № АКТ-355-12.05.2022
 • Дата на решение: 12.05.2022 г.
 • Произнасяне: оставя жалбата без уважение() - СД "БЕРКО - 90 БЕРКОВСКИ И С-ИЕ"; друго(без уважение искането на жалбоподателя за разноски) - СД "БЕРКО - 90 БЕРКОВСКИ И С-ИЕ"; друго(оставя без уважение искането на възложителя за разноски) - ОБЩИНА КОТЕЛ; друго(възлага на жалбоподателя да плати разноски на заинтересованата страна) - "БИЛДИНГ-ТД" ЕООД; оставя без разглеждане искането за налагане на временна мярка() - СД "БЕРКО - 90 БЕРКОВСКИ И С-ИЕ";
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/211/2022
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП
 • Инициатор(и): СД "БЕРКО - 90 БЕРКОВСКИ И С-ИЕ"
 • Ответник(ници): ОБЩИНА КОТЕЛ
Дата на публикуване: 16.05.2022 г.

PDF ODF
2     Решение № АКТ-354-12.05.2022
 • Дата на решение: 12.05.2022 г.
 • Произнасяне: оставя жалбата без уважение() - "ЗАПРЯНОВИ - 03" ООД; оставя жалбата без уважение() - "АБ ХИДРО" ДЗЗД; друго(ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на „ЗАПРЯНОВИ-03“ ООД за възлагане на направените разноски в производството пред КЗК.) - "ЗАПРЯНОВИ - 03" ООД; друго(ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на „АБ ХИДРО“ ДЗЗД за възлагане на направените разноски в производството пред КЗК.) - "АБ ХИДРО" ДЗЗД; друго(ВЪЗЛАГА на „ЗАПРЯНОВИ-03“ ООД да заплати на община Минерални бани направените в хода на производството пред КЗК разноски в размер на 4000лв., представляващи адвокатско възнаграждение) - "ЗАПРЯНОВИ - 03" ООД; друго(ВЪЗЛАГА на „АБ ХИДРО“ ДЗЗД да заплати на община Минерални бани направените в хода на производството пред КЗК разноски в размер на 2000лв., представляващи адвокатско възнаграждение.) - "АБ ХИДРО" ДЗЗД;
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/188/2022
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП
 • Инициатор(и): "ЗАПРЯНОВИ - 03" ООД; "АБ ХИДРО" ДЗЗД
 • Ответник(ници): ОБЩИНА МИНЕРАЛНИ БАНИ
Дата на публикуване: 16.05.2022 г.

PDF ODF
3     Решение № АКТ-353-12.05.2022
 • Дата на решение: 12.05.2022 г.
 • Произнасяне: оставя жалбата без уважение() - "СЕЛЕКТ СЕКЮРИТИ ЛТД" ЕООД; друго(разноски) - "ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ" АД; друго(разноски) - "СЕЛЕКТ СЕКЮРИТИ ЛТД" ЕООД;
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/195/2022
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Инициатор(и): "СЕЛЕКТ СЕКЮРИТИ ЛТД" ЕООД
 • Ответник(ници): "ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ" АД
Дата на публикуване: 16.05.2022 г.

PDF ODF
4     Решение № АКТ-352-12.05.2022
 • Дата на решение: 12.05.2022 г.
 • Произнасяне: отменя незаконосъобразно решение и връща(В частта по обособена позиция 1) - "В И К" ООД, МОНТАНА /"ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ" ООД, МОНТАНА/; оставя жалбата без уважение(В частта по обособена позиция 2) - "КОНТИНВЕСТ" ООД;
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/164/2022
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП
 • Инициатор(и): "КОНТИНВЕСТ" ООД
 • Ответник(ници): "В И К" ООД, МОНТАНА /"ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ" ООД, МОНТАНА/
Дата на публикуване: 16.05.2022 г.

PDF ODF
5     Решение № АКТ-351-12.05.2022
 • Дата на решение: 12.05.2022 г.
 • Произнасяне: оставя жалбата без уважение() - "КОНТИНВЕСТ" ООД;
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/162/2022
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Инициатор(и): "КОНТИНВЕСТ" ООД
 • Ответник(ници): "СОФИЙСКА ВОДА" АД
Дата на публикуване: 16.05.2022 г.

PDF ODF
<< Първа < Предишна [Резултати 1 - 5 от (9)] Следваща > Последна >>