Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения и призовки
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за експлоатация


Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Най-нови решения по ЗОП
Последни решения, определения, разпореждания от:
02.08.2022   31.07.2022   29.07.2022   27.07.2022   25.07.2022   23.07.2022   21.07.2022  
01.08.2022   30.07.2022   28.07.2022   26.07.2022   24.07.2022   22.07.2022   20.07.2022  

Намерени са общо 1 решение по ЗОП публикувани на 02.08.2022 г.
1     Решение № АКТ-578-28.07.2022
  • Дата на решение: 28.07.2022 г.
  • Произнасяне: отменя незаконосъобразно решение и връща() - "ТРОЛЕЙБУСЕН ТРАНСПОРТ - ВРАЦА" ЕООД; друго(4. ВЪЗЛАГА на „Тролейбусен транспорт-Враца“ ЕООД, с ЕИК 000179553, да заплати направените от „Томбоу-България“ ООД, ЕИК: 040336507, по производство № КЗК – 142/2022 г., разноски в общ размер на 2 050 (две хиляди и петдесет) лв.) - "ТРОЛЕЙБУСЕН ТРАНСПОРТ - ВРАЦА" ЕООД; оставя без уважение друго искане в хода на производството(5. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на възложителя, за възлагане на сторените в производство № КЗК – 142/2022 г. разноски.) - "ТРОЛЕЙБУСЕН ТРАНСПОРТ - ВРАЦА" ЕООД; оставя без уважение друго искане в хода на производството(6. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на заинтересованата страна - „Содексо Пасс България” ЕООД, за възлагане на сторените в производство № КЗК – 142/2022 г. разноски.) - "СОДЕКСО ПАСС БЪЛГАРИЯ" ЕООД; друго(7. ВЪЗЛАГА на „Тролейбусен транспорт-Враца“ ЕООД, с ЕИК 000179553, да заплати направените от „Томбоу-България“ ООД, ЕИК: 040336507, по производство № КЗК – 208/2022 г., разноски в общ размер от 2 050 (две хиляди и петдесет) лв.) - "ТОМБОУ - БЪЛГАРИЯ" ООД; оставя без уважение друго искане в хода на производството(8. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на възложителя, за възлагане на сторените в производство № КЗК – 208/2022 г. разноски.) - "ТРОЛЕЙБУСЕН ТРАНСПОРТ - ВРАЦА" ЕООД; оставя без уважение друго искане в хода на производството(9. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на заинтересованата страна - „Содексо Пасс България” ЕООД, за възлагане на сторените в производство № КЗК – 208/2022 г. разноски.) - "СОДЕКСО ПАСС БЪЛГАРИЯ" ЕООД; оставя без уважение друго искане в хода на производството(10. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на „Томбоу-България“ ООД, за възлагане на сторените в рамките на адм. д. № 5518/2022 г. на ІV отд. на ВАС разноски.) - "ТОМБОУ - БЪЛГАРИЯ" ООД; оставя без уважение друго искане в хода на производството(11. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на „Тролейбусен транспорт-Враца“ ЕООД за възлагане на сторените в рамките на адм. д. № 5518/2022 г. на ІV отд. на ВАС разноски, в частта заплатена държавна такса за образуване на производство по адм. д. № 5518/2022 г.) - "ТРОЛЕЙБУСЕН ТРАНСПОРТ - ВРАЦА" ЕООД; оставя без уважение друго искане в хода на производството(12. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на „Томбоу-България“ ООД, за възлагане на сторените в рамките на адм. д. № 4980/2022 г. на ІV отд. на ВАС разноски.) - "ТОМБОУ - БЪЛГАРИЯ" ООД; друго(13. ВЪЗЛАГА на „Томбоу-България“ ООД, ЕИК: 040336507, да заплати направените от „Содексо Пасс България” ЕООД, ЕИК: 131085380, в рамките на производството по адм. д. № 4980/2022 г., разноски в общ размер от 2 050 (две хиляди и петдесет) лв.) - "СОДЕКСО ПАСС БЪЛГАРИЯ" ЕООД; друго(14. ВЪЗЛАГА на „Томбоу-България“ ООД, ЕИК: 040336507, да заплати направените от „Тролейбусен транспорт-Враца“ ЕООД, с ЕИК 000179553, в рамките на производството по адм. д. № 4980/2022 г., разноски в размер на 4 800 (четири хиляди и осемстотин) лв.) - "ТРОЛЕЙБУСЕН ТРАНСПОРТ - ВРАЦА" ЕООД; друго(15. ВЪЗЛАГА на „Тролейбусен транспорт-Враца“ ЕООД, с ЕИК 000179553, да заплати направените от „Томбоу-България“ ООД, ЕИК: 040336507, по производство № КЗК – 374/404/2022 г., разноски в размер на 867,42 лв. (осемстотин шестдесет и седем лева, 42 ст.).) - "ТОМБОУ - БЪЛГАРИЯ" ООД; оставя без уважение друго искане в хода на производството(16. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на заинтересованата страна - „Содексо Пасс България” ЕООД, за възлагане на сторените в производство № КЗК – 374/404/2022 г. разноски.) - "СОДЕКСО ПАСС БЪЛГАРИЯ" ЕООД;
  • Правно основание: -
  • Номер на производството пред КЗК: КЗК/374/2022
  • Вид производство: ЗОП/НВМОП
  • Предмет/подпредмет: ЗОП
  • Инициатор(и): "ТОМБОУ - БЪЛГАРИЯ" ООД
  • Ответник(ници): "ТРОЛЕЙБУСЕН ТРАНСПОРТ - ВРАЦА" ЕООД
Дата на публикуване: 02.08.2022 г.

PDF ODF