Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения и призовки
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за експлоатация


Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Най-нови решения по ЗОП
Последни решения, определения, разпореждания от:
21.06.2022   19.06.2022   17.06.2022   15.06.2022   13.06.2022   11.06.2022   09.06.2022  
20.06.2022   18.06.2022   16.06.2022   14.06.2022   12.06.2022   10.06.2022   08.06.2022  

Намерени са общо 3 решения по ЗОП публикувани на 21.06.2022 г.
1     Решение № АКТ-480-16.06.2022
 • Дата на решение: 16.06.2022 г.
 • Произнасяне: оставя жалбата без уважение() - "ПАРТНЬОРИ САНДАНСКИ" ДЗЗД; друго(без уважение искането за разноски на жалбоподателя) - "ПАРТНЬОРИ САНДАНСКИ" ДЗЗД; друго(възлага на жалбоподателя да плати разноски на възложителя) - ОБЩИНА САНДАНСКИ;
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/285/2022
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Инициатор(и): "ПАРТНЬОРИ САНДАНСКИ" ДЗЗД
 • Ответник(ници): ОБЩИНА САНДАНСКИ
Дата на публикуване: 21.06.2022 г.

DOC
2     Решение № АКТ-477-16.06.2022
 • Дата на решение: 16.06.2022 г.
 • Произнасяне: оставя жалбата без уважение() - "КОСМОС ШИПИНГ" АД; друго(оставя без уважение искането за разноски) - "КОСМОС ШИПИНГ" АД; друго(възлага да заплати разноски 240 лв.на ) - "КОСМОС ШИПИНГ" АД;
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/271/2022
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Инициатор(и): "КОСМОС ШИПИНГ" АД
 • Ответник(ници): ОБЩИНА ВАРНА
Дата на публикуване: 21.06.2022 г.

PDF ODF
3     Решение № АКТ-472-16.06.2022
 • Дата на решение: 16.06.2022 г.
 • Произнасяне: оставя жалбата без уважение()"ОРГАНИК ХЪРБЗ" ООД; друго(Оставя без уважение искането на жалбоподателя за разноски по производството.);
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/321/2022
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП
 • Инициатор(и): "ОРГАНИК ХЪРБЗ" ООД
 • Ответник(ници): ЮЗУ "НЕОФИТ РИЛСКИ" / ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ "НЕОФИТ РИЛСКИ"
Дата на публикуване: 21.06.2022 г.

PDF ODF