Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Съобщения и призовки
Открити заседания
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за екплоатация
Надграждането на Публичния регистър на Комисия за защита на конкуренцията е реализирано по Проект № BG05SFOP001-1.014-0001 "Развитие на информационната система и публичния регистър на Комисията за защита на конкуренцията", финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Skip Navigation Links Начало Най-нови решения по ЗОП
Последни решения, определения, разпореждания от:
25.11.2022   23.11.2022   21.11.2022   19.11.2022   17.11.2022   15.11.2022   13.11.2022  
24.11.2022   22.11.2022   20.11.2022   18.11.2022   16.11.2022   14.11.2022   12.11.2022  

Намерени са общо 16 решения по ЗОП публикувани на 25.11.2022 г.
1     Решение № АКТ-940-24.11.2022
 • Дата на решение: 24.11.2022 г.
 • Произнасяне: отменя незаконосъобразно решение за откриване на процедура() - ОБЩИНА АНТОНОВО; Възлага разноски(да заплати на „Пътинженерингстрой-Т“ ЕАД, гр. Търговище 4 500 лв. ) - ОБЩИНА АНТОНОВО;
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/705/2022
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Инициатор(и): "ПЪТИНЖЕНЕРИНГСТРОЙ - Т" ЕАД
 • Ответник(ници): ОБЩИНА АНТОНОВО
 • Няма постъпила жалба в деловодството на КЗК към дата 26.11.2022 15:36
Дата на публикуване: 25.11.2022 г.

PDF ODF
2     Решение № АКТ-939-24.11.2022
 • Дата на решение: 24.11.2022 г.
 • Произнасяне: оставя жалбата без уважение() - "АЛДЕС" ЕООД; Оставя без уважение искането за възлагане на разноски() - "АЛДЕС" ЕООД; друго(ВЪЗЛАГА на „АЛДЕС“ ЕООД, ЕИК 130928671, да заплати на Столична община – район „Изгрев“ разноски за юрисконсултско възнаграждение в размер на 240,00 (двеста и четиридесет) лева) - "АЛДЕС" ЕООД;
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/681/2022
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП
 • Инициатор(и): "АЛДЕС" ЕООД
 • Ответник(ници): СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН "ИЗГРЕВ"
 • Няма постъпила жалба в деловодството на КЗК към дата 26.11.2022 15:36
Дата на публикуване: 25.11.2022 г.

PDF ODF
3     Решение № АКТ-938-24.11.2022
 • Дата на решение: 24.11.2022 г.
 • Произнасяне: отменя незаконосъобразно решение и връща() - ОБЩИНА СТРЕЛЧА; Възлага разноски(възложителят да плати разноски на жалбоподателя) - ОБЕДИНЕНИЕ "ПСОВ 22";
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/674/2022
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП
 • Инициатор(и): ОБЕДИНЕНИЕ "ПСОВ 22"
 • Ответник(ници): ОБЩИНА СТРЕЛЧА
 • Няма постъпила жалба в деловодството на КЗК към дата 26.11.2022 15:36
Дата на публикуване: 25.11.2022 г.

PDF ODF
4     Решение № АКТ-937-24.11.2022
 • Дата на решение: 24.11.2022 г.
 • Произнасяне: оставя жалбата без уважение() - ДЗЗД "ВОДОПРОВОД СУХИНДОЛ"; Оставя без уважение искането за възлагане на разноски() - ДЗЗД "ВОДОПРОВОД СУХИНДОЛ"; Възлага разноски(ВЪЗЛАГА на ДЗЗД „ВОДОПРОВОД СУХИНДОЛ“ да заплати на община Сухиндол направените разноски в производството пред КЗК ) - ОБЩИНА СУХИНДОЛ;
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/665/2022
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Инициатор(и): ДЗЗД "ВОДОПРОВОД СУХИНДОЛ"
 • Ответник(ници): ОБЩИНА СУХИНДОЛ
 • Няма постъпила жалба в деловодството на КЗК към дата 26.11.2022 15:36
Дата на публикуване: 25.11.2022 г.

PDF ODF
5     Решение № АКТ-936-24.11.2022
 • Дата на решение: 24.11.2022 г.
 • Произнасяне: оставя жалбата без разглеждане() - "ЮПАСС" ООД; прекратява производството(по жалбата на „ЮПАСС“ ООД.) - "ЮПАСС" ООД; оставя жалбата без уважение() - "ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС" ЕАД; Оставя без уважение искането за възлагане на разноски() - "ЮПАСС" ООД; Оставя без уважение искането за възлагане на разноски() - "ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС" ЕАД;
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/675/2022
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Инициатор(и): "ЮПАСС" ООД; "ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС" ЕАД
 • Ответник(ници): ОБЩИНА ПЛОВДИВ
 • Постъпили жалби: В-4504-27.10.2022
 • Жалбоподател: "ЮПАСС" ООД
Дата на публикуване: 25.11.2022 г.

PDF ODF
<< Първа < Предишна [Резултати 1 - 5 от (16)] Следваща > Последна >>