Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Съобщения и призовки
Открити заседания
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за екплоатация
Надграждането на Публичния регистър на Комисия за защита на конкуренцията е реализирано по Проект № BG05SFOP001-1.014-0001 "Развитие на информационната система и публичния регистър на Комисията за защита на конкуренцията", финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Skip Navigation Links Начало Най-нови разпореждания по ЗЗК
Последни решения, определения, разпореждания от:
21.11.2022   19.11.2022   17.11.2022   15.11.2022   13.11.2022   11.11.2022   09.11.2022  
20.11.2022   18.11.2022   16.11.2022   14.11.2022   12.11.2022   10.11.2022   08.11.2022  

Не са открити записи.