Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения и призовки
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за експлоатация


Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Най-нови разпореждания по ЗЗК
Последни решения, определения, разпореждания от:
20.05.2022   18.05.2022   16.05.2022   14.05.2022   12.05.2022   10.05.2022   08.05.2022  
19.05.2022   17.05.2022   15.05.2022   13.05.2022   11.05.2022   09.05.2022   07.05.2022  

Намерени са общо 1 разпореждане по ЗЗК публикувани на 20.05.2022 г.
1     Разпореждане
  • Дата на разпореждане за отказ от образуване по ззк: 20.05.2022 г.
  • Произнасяне: отказва образуване нa производство() - ЛЮБОМИР ИВАНОВ;
  • Правно основание: -
  • Номер на производството пред КЗК: -
  • Вид производство: ЗЗК
  • Предмет/подпредмет: Антитръст
  • Инициатор(и): ЛЮБОМИР ИВАНОВ
  • Ответник(ници): "ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР" АД
Дата на публикуване: 20.05.2022 г.