Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Съобщения и призовки
Открити заседания
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за екплоатация
Надграждането на Публичния регистър на Комисия за защита на конкуренцията е реализирано по Проект № BG05SFOP001-1.014-0001 "Развитие на информационната система и публичния регистър на Комисията за защита на конкуренцията", финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Skip Navigation Links Начало Най-нови разпореждания по ЗЗК
Последни решения, определения, разпореждания от:
08.07.2024   06.07.2024   04.07.2024   02.07.2024   30.06.2024   28.06.2024   26.06.2024  
07.07.2024   05.07.2024   03.07.2024   01.07.2024   29.06.2024   27.06.2024   25.06.2024  

Не са открити записи.