Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения и призовки
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за експлоатация


Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Най-нови определения по ЗЗК
Последни решения, определения, разпореждания от:
26.09.2022   24.09.2022   22.09.2022   20.09.2022   18.09.2022   16.09.2022   14.09.2022  
25.09.2022   23.09.2022   21.09.2022   19.09.2022   17.09.2022   15.09.2022   13.09.2022  

Намерени са общо 1 определение по ЗЗК публикувани на 26.09.2022 г.
1     Определение № АКТ-637-15.09.2022
  • Дата на определение: 15.09.2022 г.
  • Произнасяне: възобновява спряно производство(Възобновява производството по преписката) - "БТК" ЕАД - "БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ" ЕАД;
  • Правно основание: -
  • Номер на производството пред КЗК: КЗК/21/2022
  • Вид производство: ЗЗК
  • Предмет/подпредмет: Контрол върху концентрациите между предприятия
  • Инициатор(и): "БТК" ЕАД - "БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ" ЕАД
  • Ответник(ници): -
Дата на публикуване: 26.09.2022 г.

PDF ODF