Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Съобщения и призовки
Открити заседания
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за екплоатация
Надграждането на Публичния регистър на Комисия за защита на конкуренцията е реализирано по Проект № BG05SFOP001-1.014-0001 "Развитие на информационната система и публичния регистър на Комисията за защита на конкуренцията", финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Skip Navigation Links Начало Най-нови определения по ЗЗК
Последни решения, определения, разпореждания от:
26.09.2022   24.09.2022   22.09.2022   20.09.2022   18.09.2022   16.09.2022   14.09.2022  
25.09.2022   23.09.2022   21.09.2022   19.09.2022   17.09.2022   15.09.2022   13.09.2022  

Намерени са общо 1 определение по ЗЗК публикувани на 26.09.2022 г.
1     Определение № АКТ-637-15.09.2022
  • Дата на определение: 15.09.2022 г.
  • Произнасяне: възобновява спряно производство(Възобновява производството по преписката) - "БТК" ЕАД - "БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ" ЕАД;
  • Правно основание: -
  • Номер на производството пред КЗК: КЗК/21/2022
  • Вид производство: ЗЗК
  • Предмет/подпредмет: Контрол върху концентрациите между предприятия
  • Инициатор(и): "БТК" ЕАД - "БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ" ЕАД
  • Ответник(ници): -
  • Срок на обжалване от датата на уведомяване/публикуване: 7 дни
  • Няма постъпила жалба в деловодството на КЗК към дата 26.11.2022 13:58
Дата на публикуване: 26.09.2022 г.

PDF ODF