Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Съобщения и призовки
Открити заседания
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за екплоатация
Надграждането на Публичния регистър на Комисия за защита на конкуренцията е реализирано по Проект № BG05SFOP001-1.014-0001 "Развитие на информационната система и публичния регистър на Комисията за защита на конкуренцията", финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Skip Navigation Links Начало Най-нови решения по ЗЗК
Последни решения, определения, разпореждания от:
25.11.2022   23.11.2022   21.11.2022   19.11.2022   17.11.2022   15.11.2022   13.11.2022  
24.11.2022   22.11.2022   20.11.2022   18.11.2022   16.11.2022   14.11.2022   12.11.2022  

Намерени са общо 1 решение по ЗЗК публикувани на 25.11.2022 г.
1     Решение № АКТ-921-24.11.2022
  • Дата на решение: 24.11.2022 г.
  • Произнасяне: установява извършеното нарушение и нарушителя и налага имуществена санкция(по чл. 29 от ЗЗК) - АДВОКАТСКО СЪДРУЖИЕ "ТЕРЗИЕВА, ИВАНЧЕВА, НАЙДЕНОВА И СЪДРУЖНИЦИ""; установява извършеното нарушение и нарушителя и налага имуществена санкция(по чл. 29 от ЗЗК) - АДВ. ВИКТОРИЯ ТЕРЗИЕВА; установява извършеното нарушение и нарушителя и налага имуществена санкция(по чл. 29 от ЗЗК) - АДВ. АНЕЛИЯ ИВАНЧЕВА; установява, че не е извършено нарушение(по чл. 30,по чл. 31, по чл. 35, ал. 1, по чл. 36, ал. 1 и по чл. 37, ал. 1 и ал. 2 от ЗЗК) - АДВОКАТСКО СЪДРУЖИЕ "ТЕРЗИЕВА, ИВАНЧЕВА, НАЙДЕНОВА И СЪДРУЖНИЦИ""; установява, че не е извършено нарушение(по чл. 30,по чл. 31, по чл. 35, ал. 1, по чл. 36, ал. 1 и по чл. 37, ал. 1 и ал. 2 от ЗЗК) - АДВ. ВИКТОРИЯ ТЕРЗИЕВА; установява, че не е извършено нарушение(по чл. 30,по чл. 31, по чл. 35, ал. 1, по чл. 36, ал. 1 и по чл. 37, ал. 1 и ал. 2 от ЗЗК) - АДВ. АНЕЛИЯ ИВАНЧЕВА; възлага направените в производството разноски(от АД "Райчинова и съдружници - в ликвидация" на Адвокатско съдружие "Терзиева, Иванчева, Найденова и съдружници", на Виктория Терзиева и на Анелия Иванчева) - АДВОКАТСКО СЪДРУЖИЕ "ТЕРЗИЕВА, ИВАНЧЕВА, НАЙДЕНОВА И СЪДРУЖНИЦИ""; оставя без уважение искане за възлагане на разноски(на Адвокатско съдружие "Терзиева, Иванчева, Найденова и съдружници", на Виктория Терзиева и на Анелия Иванчева) - АДВОКАТСКО СЪДРУЖИЕ "ТЕРЗИЕВА, ИВАНЧЕВА, НАЙДЕНОВА И СЪДРУЖНИЦИ""; възлага направените в производството разноски(от адв. Илонка Иванчева-Райчинова на Адвокатско съдружие"Терзиева, Иванчева, Найденова и съдружници", на Виктория Терзиева и на Анелия Иванчева) - АДВОКАТСКО СЪДРУЖИЕ "ТЕРЗИЕВА, ИВАНЧЕВА, НАЙДЕНОВА И СЪДРУЖНИЦИ"";
  • Правно основание: -
  • Номер на производството пред КЗК: КЗК/157/2022
  • Вид производство: ЗЗК
  • Предмет/подпредмет: Забрана за нелоялна конкуренция
  • Инициатор(и): АДВ. ИЛОНКА РАЙЧИНОВА; АД "РАЙЧИНОВА И СЪДРУЖНИЦИ - В ЛИКВИДАЦИЯ"
  • Ответник(ници): АДВ. ВИКТОРИЯ ТЕРЗИЕВА; АДВ. АНЕЛИЯ ИВАНЧЕВА; АДВОКАТСКО СЪДРУЖИЕ "ТЕРЗИЕВА, ИВАНЧЕВА, НАЙДЕНОВА И СЪДРУЖНИЦИ""
  • Няма постъпила жалба в деловодството на КЗК към дата 26.11.2022 13:50
Дата на публикуване: 25.11.2022 г.

PDF ODF