Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения и призовки
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за експлоатация


Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Най-нови решения по ЗЗК
Последни решения, определения, разпореждания от:
03.10.2022   01.10.2022   29.09.2022   27.09.2022   25.09.2022   23.09.2022   21.09.2022  
02.10.2022   30.09.2022   28.09.2022   26.09.2022   24.09.2022   22.09.2022   20.09.2022  

Намерени са общо 2 решения по ЗЗК публикувани на 03.10.2022 г.
1     Решение № АКТ-699-29.09.2022
 • Дата на решение: 29.09.2022 г.
 • Произнасяне: одобрява поети задължения и определя срок за изпълнението им(ОДОБРЯВА постъпили от „Никон Юръп“ Б.В. и „Профайлд” ООД предложения за поемане на задължения и ПРЕКРАТЯВА производството по преписка № КЗК-69/2018 г.) - НИКОН ЮРЪП Б.В.; одобрява поети задължения и определя срок за изпълнението им(ОДОБРЯВА постъпили от „Никон Юръп“ Б.В. и „Профайлд” ООД предложения за поемане на задължения и ПРЕКРАТЯВА производството по преписка № КЗК-69/2018 г.) - "ПРОФАЙЛД" ООД;
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/69/2018
 • Вид производство: ЗЗК
 • Предмет/подпредмет: Забранени споразумения, решения и съгласувани практики; Злоупотреба с монополно или господстващо положение
 • Инициатор(и): "ПИ АР ДЖИ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ" ЕООД
 • Ответник(ници): НИКОН ЮРЪП Б.В.; "ПРОФАЙЛД" ООД
Дата на публикуване: 03.10.2022 г.

DOC
2     Решение № АКТ-697-29.09.2022
 • Дата на решение: 29.09.2022 г.
 • Произнасяне: образува производство (самосезира се) по чл.38, ал.1, т.1(ОБРАЗУВА производство за оценка на съответствието с правилата на конкуренцията на разпоредбите на Закона за платежните услуги и платежните системи, регламентиращи достъпа до платежни сметки.);
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/648/2022
 • Вид производство: ЗЗК
 • Предмет/подпредмет: Застъпничество за конкуренцията
 • Инициатор(и): -
 • Ответник(ници): -
Дата на публикуване: 03.10.2022 г.

DOC