Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения и призовки
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за експлоатация


Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Най-нови решения по ЗЗК
Последни решения, определения, разпореждания от:
20.06.2022   18.06.2022   16.06.2022   14.06.2022   12.06.2022   10.06.2022   08.06.2022  
19.06.2022   17.06.2022   15.06.2022   13.06.2022   11.06.2022   09.06.2022   07.06.2022  

Намерени са общо 1 решение по ЗЗК публикувани на 20.06.2022 г.
1     Решение № АКТ-468-16.06.2022
  • Дата на решение: 16.06.2022 г.
  • Произнасяне: установява извършеното нарушение и нарушителя(по чл. 35, ал. 2 от ЗЗК) - "СТАНДАРТ КОНСУЛТИНГ" ЕООД; установява, че не е извършено нарушение(по чл. 29 и по чл. 35, ал. 1 от ЗЗК) - "СТАНДАРТ КОНСУЛТИНГ" ЕООД; възлага направените в производството разноски(по чл. 69, ал. 4 от ЗЗК) - "СТАНДАРТ КОНСУЛТИНГ" ЕООД; оставя без уважение искане за възлагане на разноски(по чл. 69, ал. 4 от ЗЗК) - "СТАНДАРТ КОНСУЛТИНГ" ЕООД;
  • Правно основание: чл. 29 от ЗЗК; чл. 35 ал. 1 от ЗЗК; чл. 35 ал. 2 от ЗЗК;
  • Номер на производството пред КЗК: КЗК/1005/2021
  • Вид производство: ЗЗК
  • Предмет/подпредмет: Забрана за нелоялна конкуренция
  • Инициатор(и): "АЙСБЕРГ АУТОМАТИК" ООД
  • Ответник(ници): "СТАНДАРТ КОНСУЛТИНГ" ЕООД
Дата на публикуване: 20.06.2022 г.

PDF ODF