Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Съобщения и призовки
Открити заседания
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за екплоатация
Надграждането на Публичния регистър на Комисия за защита на конкуренцията е реализирано по Проект № BG05SFOP001-1.014-0001 "Развитие на информационната система и публичния регистър на Комисията за защита на конкуренцията", финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Skip Navigation Links Начало Най-нови съобщения по ЗК
Последни съобщения от:
07.10.2022    05.10.2022    03.10.2022    01.10.2022    29.09.2022    27.09.2022    25.09.2022   
06.10.2022    04.10.2022    02.10.2022    30.09.2022    28.09.2022    26.09.2022    24.09.2022   

Намерени са общо 1 съобщение по ЗК публикувани на 07.10.2022 г.
1     Съобщение № СБП-41-07.10.2022
  • Описание: Съобщение за отказ от образуване на производство по подадена жалба от „ВОРИК БИЙЧ“ ООД вх.№ ВХР-1286/04.07.2022г. с която, се иска да бъде осъден Министерски съвет да извърши необходимите факт. и правни действия - да вземе решение за определяне на концесионер, на обявената с Решение №213 от 2021г. на МС открита процедура за възлагане на концесия на морски плаж „Кабакум -юг“, Общ. Варна, област Варна, със спечелилия участник; да постави за разглеждане и приемане на решение за определяне на концесионер на морски плаж „Кабакум - централен“, Общ. Варна, област Варна; съответно да вземе решение за определяне на концесионер, по обявената с Решение № 391 от .2021г. на МС открита процедура за възлагане на концесия на морски плаж „Кабакум - централен“, Общ. Варна, област Варна.
  • Номер на производството пред КЗК: -
  • PDF ODF    Дата на публикуване: 07.10.2022 г.