Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения и призовки
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за експлоатация


Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Най-нови съобщения и призовки по ЗОП
Последни съобщения от:
24.08.2022    22.08.2022    20.08.2022    18.08.2022    16.08.2022    14.08.2022    12.08.2022   
23.08.2022    21.08.2022    19.08.2022    17.08.2022    15.08.2022    13.08.2022    11.08.2022   

Намерени са общо 1 съобщение по ЗОП публикувани на 24.08.2022 г.
1     Съобщение № СБП-33-24.08.2022
  • Описание: Съобщение за отстраняване на нередовности по подадена жалба от ОБЕДИНЕНИЕ „ЧИСТОТА ПЕТРИЧ“ ДЗЗД с вх. № ВХР-1447/ 27.07.2022 г. срещу Решение на кмета на община Петрич, с което е обявено класиране и определен изпълнител в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Събиране и транспортиране на битовите отпадъци от населените места в община Петрич, почистване на улични кошчета, метене и миене на територии за обществено ползване на територията на Община Петрич.“
  • Номер на производството пред КЗК: -

  • PDF ODF
    Дата на публикуване: 24.08.2022 г.