Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения и призовки
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за експлоатация


Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Най-нови съобщения и призовки по ЗОП
Последни съобщения от:
10.03.2022    08.03.2022    06.03.2022    04.03.2022    02.03.2022    28.02.2022    26.02.2022   
09.03.2022    07.03.2022    05.03.2022    03.03.2022    01.03.2022    27.02.2022    25.02.2022   

Намерени са общо 1 съобщение по ЗОП публикувани на 10.03.2022 г.
1     Съобщение № СБП-13-10.03.2022
  • Описание: Съобщение за отстраняване на нередовности по подадена жалба от МОХАМЕД АЛХАЖ ДЕРВИШ ИСМАИЛ ХАНСА с вх. № ВХР-147/03.02.2022г. срещу Решение за определяне на изпълнител по открита процедура обявена с Решение №F169387/18.11.2021г. на и.д. председателя на Държавна агенция за бежанците при Министерски съвет, за обявяване класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на двупосочни преводачески услуги от български език на чужд език и от чужд език на български език за нуждите на Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет и териториалните й поделения, по седемнадесет обособени позиции“, в частта по обособена позиция № 4.
  • Номер на производството пред КЗК: -

  • PDF ODF
    Дата на публикуване: 10.03.2022 г.