Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Съобщения и призовки
Открити заседания
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за екплоатация
Надграждането на Публичния регистър на Комисия за защита на конкуренцията е реализирано по Проект № BG05SFOP001-1.014-0001 "Развитие на информационната система и публичния регистър на Комисията за защита на конкуренцията", финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Skip Navigation Links Начало Най-нови съобщения по ЗОП
Последни съобщения от:
04.11.2022    02.11.2022    31.10.2022    29.10.2022    27.10.2022    25.10.2022    23.10.2022   
03.11.2022    01.11.2022    30.10.2022    28.10.2022    26.10.2022    24.10.2022    22.10.2022   

Намерени са общо 1 съобщение по ЗОП публикувани на 04.11.2022 г.
1     Съобщение № СБП-43-04.11.2022
  • Описание: Уведомяваме Ви, че на 10.11.22г. в открито заседание на КЗК ще се разгледа преписка КЗК-599/21.09.22г. по жалба на "Биогест България" ЕООД.
  • Номер на производството пред КЗК: КЗК/599/2022
  • PDF ODF    Дата на публикуване: 04.11.2022 г.