Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Съобщения и призовки
Открити заседания
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за екплоатация
Надграждането на Публичния регистър на Комисия за защита на конкуренцията е реализирано по Проект № BG05SFOP001-1.014-0001 "Развитие на информационната система и публичния регистър на Комисията за защита на конкуренцията", финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Skip Navigation Links Начало Най-нови съобщения по ЗОП
Последни съобщения от:
12.07.2024    10.07.2024    08.07.2024    06.07.2024    04.07.2024    02.07.2024    30.06.2024   
11.07.2024    09.07.2024    07.07.2024    05.07.2024    03.07.2024    01.07.2024    29.06.2024   

Намерени са общо 1 съобщение по ЗОП публикувани на 12.07.2024 г.
1     Съобщение № СБП-28-12.07.2024
  • Описание: УВЗ-634/2024 за открито заседание на 18.07.2024 г.
  • Номер на производството пред КЗК: КЗК/483/2024
  • PDF ODF    Дата на публикуване: 12.07.2024 г.