Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Съобщения и призовки
Открити заседания
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за екплоатация
Надграждането на Публичния регистър на Комисия за защита на конкуренцията е реализирано по Проект № BG05SFOP001-1.014-0001 "Развитие на информационната система и публичния регистър на Комисията за защита на конкуренцията", финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Skip Navigation Links Начало Най-нови съобщения по ЗЗК
Последни съобщения от:
21.11.2022    19.11.2022    17.11.2022    15.11.2022    13.11.2022    11.11.2022    09.11.2022   
20.11.2022    18.11.2022    16.11.2022    14.11.2022    12.11.2022    10.11.2022    08.11.2022   

Намерени са общо 4 съобщения по ЗЗК публикувани на 21.11.2022 г.
1     Съобщение № СБП-60-21.11.2022
 • Описание: Съобщение за предстояща концентрация между „ЦБА ИНВЕСТ“АД и „ЦБА ИНВЕСТМЪНТ“ ООД
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/762/2022


 • DOC

  Дата на публикуване: 21.11.2022 г.
2     Съобщение № СБП-59-21.11.2022
 • Описание: КЗК предяви на „Най 2015“ ЕООД и „Тотал Ел Си“ ЕООД, твърдение за извършено нарушение по чл. 15, ал.1 от ЗЗК, изразяващо се в забранено споразумение и/или съгласувана практика- картел по смисъла на § 1, т.5 от ЗЗК
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/509/2021
 • PDF ODF  Дата на публикуване: 21.11.2022 г.
3     Съобщение № СБП-56-21.11.2022
 • Описание: Съобщение за предстояща концентрация между „Гранд Аутомотив Сентръл Юръп“ ООД (Grand Automotive Central Europe Kft) и „Рено Нисан България“ ЕАД
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/756/2022
 • PDF ODF  Дата на публикуване: 21.11.2022 г.
4     Съобщение № СБП-54-21.11.2022
 • Описание: Концентрация - „М Рент“ ЕАД и „Евролийз - Рент а Кар“ ЕООД
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/755/2022


 • DOC

  Дата на публикуване: 21.11.2022 г.