Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Съобщения и призовки
Открити заседания
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за екплоатация
Надграждането на Публичния регистър на Комисия за защита на конкуренцията е реализирано по Проект № BG05SFOP001-1.014-0001 "Развитие на информационната система и публичния регистър на Комисията за защита на конкуренцията", финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Skip Navigation Links Начало Най-нови производства по ЗК
Последни производства от:
01.11.2022    30.10.2022    28.10.2022    26.10.2022    24.10.2022    22.10.2022    20.10.2022   
31.10.2022    29.10.2022    27.10.2022    25.10.2022    23.10.2022    21.10.2022    19.10.2022   

Намерени са общо 1 производство по ЗК образувани на 01.11.2022 г.
1     Производство № КЗК/699/2022 RSS
  • Дата на образуване: 01.11.2022 г.
  • Вид производство: ЗК
  • Предмет/подпредмет: Производство по ЗК
  • Текущ статус: открито производство
  • Правно основание: -
  • Инициатор(и): "КОНФЕРО" ЕООД
  • Ответник(ници): ОБЩИНА ХАСКОВО; ОБС - ХАСКОВО /ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ХАСКОВО/
  • Описание: Концесия - "Конферо" ЕООД с/у Решение № Р-10/28.09.22 на община Хасково за определяне на концесионер на обект, включващ водоем с идентификатор № 38399.50.90, находящ се в землището на с. Конуш, общ. Хасково, обл. Хасково.