Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения и призовки
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за експлоатация


Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Най-нови производства по ЗОП
Последни производства от:
08.08.2022    06.08.2022    04.08.2022    02.08.2022    31.07.2022    29.07.2022    27.07.2022   
07.08.2022    05.08.2022    03.08.2022    01.08.2022    30.07.2022    28.07.2022    26.07.2022   

Намерени са общо 4 производства по ЗОП образувани на 08.08.2022 г.
1     Производство № КЗК/488/2022 RSS
 • Дата на образуване: 08.08.2022 г.
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Текущ статус: открито производство
 • Правно основание: -
 • Инициатор(и): "КРИСТАЛНА ВОДА" АД
 • Ответник(ници): ОБЩИНА ЛОМ
 • Описание: Жалба - "Кристална вода" АД с/у Решение № D16104439/29.07.22 на Община Лом;„ИЗГРАЖДАНЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ВОДОПРОВОД В СЕЛО ЗАМФИР, ОБЩИНА ЛОМ – ЕТАП 2“
2     Производство № КЗК/487/2022 RSS
 • Дата на образуване: 08.08.2022 г.
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП
 • Текущ статус: открито производство
 • Правно основание: -
 • Инициатор(и): "ЕС ДИ НЕТ КОМЮНИКЕЙШЪНС" ООД
 • Ответник(ници): ОБЩИНА САМОКОВ
 • Описание: Жалба - "Ес Ди Нет Комюникейшънс" ООД с/у Решение № 01-1229/22.07.22 на Община Самоков;„Инженеринг: Проектиране и изграждане на светофарни уреди в гр. Самоков на кръстовището на ул. „Търговска“ и ул. „Искър“ и на кръстовището на ул. „Македония“, ул. „Грънчар“ и ул. „Рилска малина“
3     Производство № КЗК/486/2022 RSS
 • Дата на образуване: 08.08.2022 г.
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП
 • Текущ статус: открито производство
 • Правно основание: -
 • Инициатор(и): "ЛАРАСОФТ" ЕООД
 • Ответник(ници): МГУ /МИННО-ГЕОЛОЖКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. ИВАН РИЛСКИ"/
 • Описание: Жалба - "Ларасофт" ЕООД с/у Решение от 21.07.22 на МГУ "Св.Иван Рилски";Закупуване на специализирана софтуерна платформа за внедряване и управление на цифрово образователно съдържание - Виртуален университет в Минно-геоложки университет "Св.Иван Рилски"
4     Производство № КЗК/485/2022 RSS
 • Дата на образуване: 08.08.2022 г.
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП
 • Текущ статус: открито производство
 • Правно основание: -
 • Инициатор(и): "ЗАПРЯНОВИ - 03" ООД
 • Ответник(ници): ОБЩИНА СТАМБОЛИЙСКИ
 • Описание: Жалба - "Запрянови - 03" ООД с/у Решение № D15756795/18.07.22 на Община Стамболийски;Изпълнение на строително-монтажни работи на обект: „Канализация и водопровод, кв. 170, кв. 171 по плана на град Стамболийски