Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Съобщения и призовки
Открити заседания
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за екплоатация
Надграждането на Публичния регистър на Комисия за защита на конкуренцията е реализирано по Проект № BG05SFOP001-1.014-0001 "Развитие на информационната система и публичния регистър на Комисията за защита на конкуренцията", финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Skip Navigation Links Начало Най-нови производства по ЗОП
Последни производства от:
12.07.2024    10.07.2024    08.07.2024    06.07.2024    04.07.2024    02.07.2024    30.06.2024   
11.07.2024    09.07.2024    07.07.2024    05.07.2024    03.07.2024    01.07.2024    29.06.2024   

Намерени са общо 1 производство по ЗОП образувани на 12.07.2024 г.
1     Производство № КЗК/596/2024 RSS
  • Дата на образуване: 12.07.2024 г.
  • Вид производство: ЗОП/НВМОП
  • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
  • Текущ статус: открито производство
  • Правно основание: -
  • Инициатор(и): "КЕЙ ЕНД ВИ" ООД
  • Ответник(ници): ВМА / ВОЕННОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЯ
  • Описание: Жалба - "Кей Енд Ви" ООД с/у Решение № D34831025/04.07.2024 на ВМА;Приготвяне и доставка на готова храна за нуждите на Военномедицинска академия и съставите й в страната по обособени позиции
  • УНП: 00085-2024-0008