Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения и призовки
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за експлоатация


Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Най-нови производства по ЗОП
Последни производства от:
25.05.2022    23.05.2022    21.05.2022    19.05.2022    17.05.2022    15.05.2022    13.05.2022   
24.05.2022    22.05.2022    20.05.2022    18.05.2022    16.05.2022    14.05.2022    12.05.2022   

Намерени са общо 5 производства по ЗОП образувани на 25.05.2022 г.
1     Производство № КЗК/324/2022 RSS
 • Дата на образуване: 25.05.2022 г.
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП
 • Текущ статус: открито производство
 • Правно основание: -
 • Инициатор(и): "АКВА КОНСТРУКТ ГРУП" ЕООД
 • Ответник(ници): "В И К" ЕООД /"ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ" ЕООД - ГР. БЛАГОЕВГРАД/
 • Описание: Жалба - "Аква конструкт Груп" ЕООД с/у Бездействие на "В и К" ЕООД, Благоевград;Доставка на свързващи елементи, капаци и гривни за улични ревизионни шахти и решетки за уличен отток за задоволяване на експлоатационни нужди на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД - Благоевград
2     Производство № КЗК/323/2022 RSS
 • Дата на образуване: 25.05.2022 г.
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Текущ статус: открито производство
 • Правно основание: -
 • Инициатор(и): "ФУЛ ТРАК" ЕООД
 • Ответник(ници): АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА /АПИ/
 • Описание: Жалба - "Фул трак" ЕООД с/у Решение № F224125/19.04.22 на АПИ;„Поддържане на републиканските пътища на територията на ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН, стопанисвани от АПИ, съгласно чл. 19, ал. 1, т. 1 от Закона за пътищата, по обособени позиции, както следва: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 – ОПУ КЪРДЖАЛИ ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 – ОПУ ПАЗАРДЖИК ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3 – ОПУ ПЛОВДИВ ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4 – ОПУ СМОЛЯН ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 5 – ОПУ ХАСКОВО
3     Производство № КЗК/322/2022 RSS
 • Дата на образуване: 25.05.2022 г.
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Текущ статус: открито производство
 • Правно основание: -
 • Инициатор(и): "ПЪТИЩА И МОСТОВЕ" ЕООД
 • Ответник(ници): ОБЩИНА СВИЩОВ
 • Описание: Жалба - "Пътища и мостове" ЕООД с/у Решение № D13827472/27.04.22 на Община Свищов;„Проектиране и осъществяване на авторски надзор, строително-монтажни работи за основен (рехабилитация) и/или текущ ремонт улици и/или пътища, и/или пътни съоръжения към тях
4     Производство № КЗК/321/2022 RSS
 • Дата на образуване: 25.05.2022 г.
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП
 • Текущ статус: открито производство
 • Правно основание: -
 • Инициатор(и): "ОРГАНИК ХЪРБЗ" ООД
 • Ответник(ници): ЮЗУ "НЕОФИТ РИЛСКИ" / ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ "НЕОФИТ РИЛСКИ"
 • Описание: Жалба - "Органик Хърбз" ООД с/у Решение № D13861051/28.04.2022 на ЮЗУ "Неофит Рилски", гр. Благоевград;„Предоставяне на комплексни услуги, свържете се с терапевтичните минерални източници в трансграничния регион Гърция - България - българската част“
5     Производство № КЗК/320/2022 RSS
 • Дата на образуване: 25.05.2022 г.
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Текущ статус: открито производство
 • Правно основание: -
 • Инициатор(и): "АЛТЕЯ ГРУП 2017" ЕООД
 • Ответник(ници): ОБЩИНА КАЗАНЛЪК
 • Описание: Жалба - "Алтея Груп 2017" ЕООД с/у Решение № F219469/13.04.2022 на община Казанлък;„Възлагане на обществен превоз на пътници по утвърдени междуселищни автобусни линии от общинската и областна транспортна схема, квота на община Казанлък по 5 обособени позиции”