Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения и призовки
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за експлоатация


Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Най-нови производства по ЗОП
Последни производства от:
27.06.2022    25.06.2022    23.06.2022    21.06.2022    19.06.2022    17.06.2022    15.06.2022   
26.06.2022    24.06.2022    22.06.2022    20.06.2022    18.06.2022    16.06.2022    14.06.2022   

Намерени са общо 4 производства по ЗОП образувани на 27.06.2022 г.
1     Производство № КЗК/388/2022 RSS
 • Дата на образуване: 27.06.2022 г.
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Текущ статус: открито производство
 • Правно основание: -
 • Инициатор(и): "ЕКСЕЛОР ХОЛДИНГ ГРУП" ЕАД
 • Ответник(ници): ОБЩИНА БУРГАС
 • Описание: Жалба - "Екселор Холдинг Груп" ЕАД с/у Решение № D14878677/13.06.2022 на община Бургас;Доставка на Компактор за нуждите на Общинско предприятие „Чистота Еко“ - гр. Бургас
2     Производство № КЗК/387/2022 RSS
 • Дата на образуване: 27.06.2022 г.
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП
 • Текущ статус: открито производство
 • Правно основание: -
 • Инициатор(и): "БГ ЛЕНД КО" АД
 • Ответник(ници): ОБЩИНА КРЕСНА
 • Описание: Жалба - "БГ Ленд Ко" АД с/у Решение № D14732817/07.06.2022 на община Кресна;„Реконструкция на общински път – съществуващ BLG 2131 (І-1) от км 0+000 до км 8+500), гр.Кресна-с.Влахи
3     Производство № КЗК/386/2022 RSS
 • Дата на образуване: 27.06.2022 г.
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Текущ статус: открито производство
 • Правно основание: -
 • Инициатор(и): "КОЛЕЛА - А2" ЕООД
 • Ответник(ници): ОБЩИНА НЕСЕБЪР
 • Описание: Жалба - "Колела - А2" ЕООД с/у Решение № D14734680/07.06.2022, ОП №1 на община Несебър;„Доставка на съдове за събиране на отпадъци на територията на община Несебър по обособени позиции: Обособена позиция №1 „Доставка на пластмасови съдове за събиране на
4     Производство № КЗК/385/2022 RSS
 • Дата на образуване: 27.06.2022 г.
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Текущ статус: открито производство
 • Правно основание: -
 • Инициатор(и): "ЗАПРЯНОВИ - 03" ООД
 • Ответник(ници): ОБЩИНА АСЕНОВГРАД
 • Описание: Жалба - "Запрянови - 03" ООД с/у Решение № А-1178/01.06.22 на Община Асеновград;„ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВА АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА В КВ. ДОЛНИ ВОДЕН, ГР. АСЕНОВГРАД“