Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Съобщения и призовки
Открити заседания
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за екплоатация
Надграждането на Публичния регистър на Комисия за защита на конкуренцията е реализирано по Проект № BG05SFOP001-1.014-0001 "Развитие на информационната система и публичния регистър на Комисията за защита на конкуренцията", финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Skip Navigation Links Начало Най-нови производства по ЗЗК
Последни производства от:
08.07.2024    06.07.2024    04.07.2024    02.07.2024    30.06.2024    28.06.2024    26.06.2024   
07.07.2024    05.07.2024    03.07.2024    01.07.2024    29.06.2024    27.06.2024    25.06.2024   

Намерени са общо 1 производство по ЗЗК образувани на 08.07.2024 г.
1     Производство № КЗК/583/2024 RSS
  • Дата на образуване: 08.07.2024 г.
  • Вид производство: ЗЗК
  • Предмет/подпредмет: Забрана за злоупотреба с по-силна позиция при договаряне
  • Текущ статус: открито производство
  • Правно основание: -
  • Инициатор(и): "АК ЕЛЕКТРИК" АД
  • Ответник(ници): "АРЕСГАЗ" ЕАД
  • Описание: Върната от ВАС - Искане - "АК Електрик" АД с/у "Аресгаз" ЕАД - чл.37а, Глава 7а