Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения и призовки
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за експлоатация


Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Най-нови производства по ЗЗК
Последни производства от:
10.05.2022    08.05.2022    06.05.2022    04.05.2022    02.05.2022    30.04.2022    28.04.2022   
09.05.2022    07.05.2022    05.05.2022    03.05.2022    01.05.2022    29.04.2022    27.04.2022   

Намерени са общо 1 производство по ЗЗК образувани на 10.05.2022 г.
1     Производство № КЗК/274/2022 RSS
  • Дата на образуване: 10.05.2022 г.
  • Вид производство: ЗЗК
  • Предмет/подпредмет: Злоупотреба с монополно или господстващо положение
  • Текущ статус: открито производство
  • Правно основание: чл. 21 от ЗЗК; чл. 102 от ДФЕС;
  • Инициатор(и): "ИНСА ОЙЛ" ЕООД
  • Ответник(ници): "ЛУКОЙЛ - БЪЛГАРИЯ" ЕООД
  • Описание: Искане - "Инса Ойл" ЕООД с/у "Лукойл - България" ЕООД - чл. 21 от ЗЗК и чл. 102 от ДФЕС