Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Съобщения и призовки
Открити заседания
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за екплоатация
Надграждането на Публичния регистър на Комисия за защита на конкуренцията е реализирано по Проект № BG05SFOP001-1.014-0001 "Развитие на информационната система и публичния регистър на Комисията за защита на конкуренцията", финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Skip Navigation Links Начало Най-нови жалби по ЗОП
Последни жалби от:
25.11.2022     23.11.2022     21.11.2022     19.11.2022     17.11.2022     15.11.2022     13.11.2022    
24.11.2022     22.11.2022     20.11.2022     18.11.2022     16.11.2022     14.11.2022     12.11.2022    

Намерени са общо 8 жалби по ЗОП публикувани на 25.11.2022 г.
1     Жалба № ВХР-2210-25.11.2022  
 • Наименование на жалбоподателя: "АЙДЪН - 82" ЕООД
 • Ответник(ници): ОБЩИНА ВАРНА
 • Обжалван акт № F291516
 • УНП: --
 • Дата на жалбата: 25.11.2022 г.
 • Статус: иницииран процес
 • Искани временни мерки: Има искане за ВМ
 • Предмет: Жалба - "Айдън - 82" ЕООД с/у Решение № F291516/01.11.2022 на община Варна
2     Жалба № ВХР-2209-25.11.2022  
 • Наименование на жалбоподателя: "ИЙТ УЕЛ" ЕАД
 • Ответник(ници): ДП "ФОНД ЗАТВОРНО ДЕЛО"
 • Обжалван акт № 1-7388-87
 • УНП: 00537-2022-0007
 • Дата на жалбата: 25.11.2022 г.
 • Статус: иницииран процес
 • Искани временни мерки: Няма искане за ВМ
 • Предмет: Жалба - "Ийт уел" ЕАД с/у Решение № 1-7388-87/14.11.22 на ДП "Фонд затворно дело"
3     Жалба № ВХР-2208-25.11.2022  
 • Наименование на жалбоподателя: "ПАНДА - ИП" ЕООД
 • Ответник(ници): ДП "ФОНД ЗАТВОРНО ДЕЛО"
 • Обжалван акт № 1-7388-87
 • УНП: 00537-2022-0031
 • Дата на жалбата: 25.11.2022 г.
 • Статус: иницииран процес
 • Искани временни мерки: Няма искане за ВМ
 • Предмет: Жалба - "Панда - ИП" ЕООД с/у Решение № 1-7388-87/14.11.22 на ДП "Фонд затворно дело"
4     Жалба № ВХР-2207-25.11.2022  
 • Наименование на жалбоподателя: "ЛС БИЛД" ЕООД
 • Ответник(ници): ОБЩИНА КРУМОВГРАД
 • Обжалван акт № D19004335
 • УНП: 00467-2022-0029
 • Дата на жалбата: 25.11.2022 г.
 • Статус: иницииран процес
 • Искани временни мерки: Няма искане за ВМ
 • Предмет: Жалба - "ЛС Билд" ЕООД с/у Решение № D19004335/17.11.22 на Община Крумовград
5     Жалба № ВХР-2206-25.11.2022  
 • Наименование на жалбоподателя: "БИОЛАЙФ - И" ООД
 • Ответник(ници): ОБЩИНА ПЛОВДИВ
 • Обжалван акт № 22РОП-76/4
 • УНП: 00267-2022-0096
 • Дата на жалбата: 25.11.2022 г.
 • Статус: иницииран процес
 • Искани временни мерки: Няма искане за ВМ
 • Предмет: Жалба - "Биолайф - И" ООД с/у Решение № 22РОП-76/4/11.11.22 на Община Пловдив
<< Първа < Предишна [Резултати 1 - 5 от (8)] Следваща > Последна >>