Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Съобщения и призовки
Открити заседания
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за екплоатация
Надграждането на Публичния регистър на Комисия за защита на конкуренцията е реализирано по Проект № BG05SFOP001-1.014-0001 "Развитие на информационната система и публичния регистър на Комисията за защита на конкуренцията", финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Skip Navigation Links Начало Най-нови жалби по ЗОП
Последни жалби от:
12.07.2024     10.07.2024     08.07.2024     06.07.2024     04.07.2024     02.07.2024     30.06.2024    
11.07.2024     09.07.2024     07.07.2024     05.07.2024     03.07.2024     01.07.2024     29.06.2024    

Намерени са общо 9 жалби по ЗОП публикувани на 12.07.2024 г.
1     Жалба № ВХР-1344-12.07.2024  
 • Наименование на жалбоподателя: ДЗЗД "БАЛКАН ГАРАНТ СТРОЙ"
 • Ответник(ници): ХТМУ / ХИМИКОТЕХНОЛОГИЧЕН И МЕТАЛУРГИЧЕН УНИВЕРСИТЕТ
 • Обжалван акт № D34739768
 • УНП: 00891-2024-0008
 • Дата на жалбата: 12.07.2024 г.
 • Статус: иницииран процес
 • Искани временни мерки: Няма искане за ВМ
 • Предмет: Жалба - ДЗЗД "Балкан Гарант Строй" с/у Решение № D34739768/02.07.2024 на ХТМУ
2     Жалба № ВХР-1343-12.07.2024  
 • Наименование на жалбоподателя: "ЕЛЕКТРОЛУКС ТАБАКОВ И СИНОВЕ" ООД
 • Ответник(ници): ОБЩИНА РОДОПИ
 • Обжалван акт № D34741551
 • УНП: 00464-2024-0020
 • Дата на жалбата: 12.07.2024 г.
 • Статус: иницииран процес
 • Искани временни мерки: Няма искане за ВМ
 • Предмет: Жалба - "Електролукс Табаков и синове" ООД с/у Решение № D34741551/02.07.2024 на община Родопи
3     Жалба № ВХР-1342-12.07.2024  
 • Наименование на жалбоподателя: "А Х БИЛДИНГ" ДЗЗД
 • Ответник(ници): ОБЩИНА ПОМОРИЕ
 • Обжалван акт № D34759698
 • УНП: 00712-2023-0036
 • Дата на жалбата: 12.07.2024 г.
 • Статус: иницииран процес
 • Искани временни мерки: Няма искане за ВМ
 • Предмет: Жалба - "А Х Билдинг" ДЗЗД с/у Решение № D34759698/02.07.24 на община Поморие
4     Жалба № ВХР-1341-12.07.2024  
 • Наименование на жалбоподателя: "ЕВРО СЪЛЮШЪНС" ЕООД
 • Ответник(ници): ОБЩИНА МИЗИЯ
 • Обжалван акт № F543143
 • УНП: 00157-2024-007
 • Дата на жалбата: 12.07.2024 г.
 • Статус: иницииран процес
 • Искани временни мерки: Няма искане за ВМ
 • Предмет: Жалба - "Евро Сълюшънс" ЕООД с/у Решение № F543143/21.06.2024 на община Мизия
5     Жалба № ВХР-1339-12.07.2024  
 • Наименование на жалбоподателя: ДЗЗД "КОНСУЛТИНГ ИНВЕСТ"
 • Ответник(ници): СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН "ВРЪБНИЦА"
 • Обжалван акт № D34715111
 • УНП: 01254-2023-0019
 • Дата на жалбата: 12.07.2024 г.
 • Статус: иницииран процес
 • Искани временни мерки: Няма искане за ВМ
 • Предмет: Жалба - ДЗЗД "Консултинг инвест" с/у Решение № D34715111/02.07.2024 на СО, Район "Връбница"
<< Първа < Предишна [Резултати 1 - 5 от (9)] Следваща > Последна >>