Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения и призовки
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за експлоатация


Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Преглед на производство

Производство № КЗК/804/2021   
Описание: Концентрация - "Сирма Груп Холдинг" АД
 • Дата на образуване: 14.10.2021 г.
 • Дата на приключване: 11.11.2021 г.
 • Правно основание: -
 • Вид производство: ЗЗК
 • Предмет/подпредмет: Контрол върху концентрациите между предприятия
 • Инициатор(и): "СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ" АД
 • Ответник(ници): -
 • Искане за временни мерки: не
 • Има ли наложени временни мерки: -
 • Текущ статус: приключено производство
 • Наложени санкции: -
 • Дата на публикуване: 14.10.2021 г.
 • Дата на публикуване на последното решение: 17.11.2021 г.

Документи
Решение № АКТ-1084-11.11.2021  
Срок на обжалване от датата на уведомяване/публикуване: 14 дни
Дата на решение: 11.11.2021 г.
Произнасяне: постановява, че дадена сделка не попада в обхвата на чл.24 ЗЗК() - "СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ" АД;

Дата на публикуване: 17.11.2021 г.
PDF ODF
съобщение за образуване на производство за разрешаване на концентрация № СБП-39-15.10.2021  
Срок на обжалване от датата на уведомяване/публикуване: -
Дата на съобщение за образуване на производство за разрешаване на концентрация: 15.10.2021 г.
Произнасяне: -

Дата на публикуване: 15.10.2021 г.
PDF ODF