Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения и призовки
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за експлоатация


Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Преглед на производство

Производство № КЗК/599/2021   
Описание: ВАС - върната - Концесия - "Бургас Бийч Къмпани" ЕООД с/у Решение № 45/19.01.21 на МС за откриване на процедура за възлагане на концесия за морски плаж „Атанасовска коса“ – част 1, община Бургас, област Бургас
 • Дата на образуване: 27.07.2021 г.
 • Дата на приключване: 30.09.2021 г.
 • Правно основание: -
 • Вид производство: ЗК
 • Предмет/подпредмет: Производство по ЗК
 • Инициатор(и): "БУРГАС БИЙЧ КЪМПАНИ" ЕООД
 • Ответник(ници): МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ /МС/; МТ /МИНИСТЕРСТВО НА ТУРИЗМА/
 • Искане за временни мерки: не
 • Има ли наложени временни мерки: -
 • Текущ статус: приключено производство
 • Наложени санкции: -
 • Дата на публикуване: 06.10.2021 г.
 • Дата на публикуване на последното решение: 06.10.2021 г.

Документи
Решение № АКТ-885-30.09.2021  

Дата на решение: 30.09.2021 г.
Произнасяне: оставя жалбата без уважение() - "БУРГАС БИЙЧ КЪМПАНИ" ЕООД; друго(ВЪЗЛАГА на „Бургас Бийч Къмпани“ ЕООД да заплати направените по производството разноски от Министерски съвет, в размер на 400 (четиристотин) лв) - МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ /МС/; друго(ВЪЗЛАГА на „Бургас Бийч Къмпани“ ЕООД да заплати направените по производството разноски от Министерство на туризма, в размер на 200 (двеста) лв.) - МТ /МИНИСТЕРСТВО НА ТУРИЗМА/; друго(ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на „Бургас Бийч Къмпани“ ЕООД за възлагане на направените по производството разноски) - "БУРГАС БИЙЧ КЪМПАНИ" ЕООД;

Дата на публикуване: 06.10.2021 г.
PDF ODF