Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за експлоатация


Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Преглед на производство

Производство № КЗК/232/2021   
Описание: Концесия - "Албена спорт 2000" ООД срещу Решение № 122 от 15 февруари 2021 г. за откриване на процедура за възлагане на концесия за морски плаж „Младост ММЦ“, община Приморско, област Бургас.
 • Дата на образуване: 23.03.2021 г.
 • Дата на приключване: -
 • Правно основание: -
 • Вид производство: ЗК
 • Предмет/подпредмет: Производство по ЗК
 • Инициатор(и): "АЛБЕНА СПОРТ 2000" ООД
 • Ответник(ници): МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ /МС/; МТ /МИНИСТЕРСТВО НА ТУРИЗМА/
 • Искане за временни мерки: не
 • Има ли наложени временни мерки: -
 • Текущ статус: открито производство
 • Наложени санкции: -
 • Дата на публикуване: 26.02.2021 г.
 • Дата на публикуване на последното решение: -