Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за експлоатация


Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Преглед на производство

Производство № КЗК/121/2021   
Описание: Концесия - "Холидей Хоумс 2019" ЕООД с/у Решение № 12/11.01.2021г. на МС за определяне на концесионер за морски плаж „Сахара 2“, община Варна, област Варна.
 • Дата на образуване: 09.02.2021 г.
 • Дата на приключване: 25.03.2021 г.
 • Правно основание: -
 • Вид производство: ЗК
 • Предмет/подпредмет: Производство по ЗК
 • Инициатор(и): "ХОЛИДЕЙ ХОУМС 2019" ЕООД
 • Ответник(ници): МТ /МИНИСТЕРСТВО НА ТУРИЗМА/; МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ /МС/
 • Искане за временни мерки: не
 • Има ли наложени временни мерки: -
 • Текущ статус: приключено производство
 • Наложени санкции: -
 • Дата на публикуване: 25.01.2021 г.
 • Дата на публикуване на последното решение: 29.03.2021 г.

Документи
Решение № АКТ-289-25.03.2021  

Дата на решение: 25.03.2021 г.
Произнасяне: оставя жалбата без уважение() - "ХОЛИДЕЙ ХОУМС 2019" ЕООД; друго((Възлага разноски)) - "ХОЛИДЕЙ ХОУМС 2019" ЕООД; оставя без уважение друго искане в хода на производството() - "ХОЛИДЕЙ ХОУМС 2019" ЕООД;

Дата на публикуване: 29.03.2021 г.
PDF ODF
Определение № АКТ-220-25.02.2021  

Дата на определение: 25.02.2021 г.
Произнасяне: друго(Оставя без разглеждане искане за допускане на предварително изпълнение) - МТ /МИНИСТЕРСТВО НА ТУРИЗМА/;

Дата на публикуване: 04.03.2021 г.
PDF ODF
Жалба по ЗК № ВХР-155-25.01.2021  

Дата на жалба по зк: 25.01.2021 г.
Произнасяне: -

Дата на публикуване: 25.01.2021 г.