Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за експлоатация


Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Преглед на производство

Производство № КЗК/38/2021   
Описание: Жалба - "Ел И Клима Корект" ООД с/у Решение № е-ЗОП 27-02/23.12.2020 на община Шумен;„Поддържане, ремонт и профилактика на улични осветителни уредби на територията на гр. Шумен и селищата на общината“
 • Дата на образуване: 12.01.2021 г.
 • Дата на приключване: -
 • Правно основание: -
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП
 • Инициатор(и): "ЕЛ И КЛИМА КОРЕКТ" ООД
 • Ответник(ници): ОБЩИНА ШУМЕН
 • Искане за временни мерки: не
 • Има ли наложени временни мерки: -
 • Текущ статус: открито производство
 • Наложени санкции: -
 • Дата на публикуване: 05.01.2021 г.
 • Дата на публикуване на последното решение: -