Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за експлоатация


Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Преглед на производство

Производство № КЗК/36/2021   
Описание: Искане - ДЗЗД "Понтус Индаго НОА" с/у Консорциум "Черно море"
 • Дата на образуване: 11.01.2021 г.
 • Дата на приключване: -
 • Правно основание: чл. 29 от ЗЗК;
 • Вид производство: ЗЗК
 • Предмет/подпредмет: Забрана за нелоялна конкуренция
 • Инициатор(и): ДЗЗД "ПОНТУС ИНДАГО НОА"
 • Ответник(ници): КОНСОРЦИУМ "ЧЕРНО МОРЕ"; "ДИКОН ГРУП" ЕООД; "ПАРТИЦИП" ГМБХ; ДЖИ ЕН СИ СИ СЪПОРТ КО; ИО - БАН /ИНСТИТУТ ПО ОКЕАНОЛОГИЯ КЪМ БАН/
 • Искане за временни мерки: не
 • Има ли наложени временни мерки: -
 • Текущ статус: открито производство
 • Наложени санкции: -
 • Дата на публикуване: 11.01.2021 г.
 • Дата на публикуване на последното решение: -