Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за експлоатация


Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Преглед на производство

Производство № КЗК/823/2020   
Описание: Жалба - "Екселор Холдинг Груп" ЕООД с/у Решение № 20201012-01170-0008 на НСО;Доставка на десет броя фабрично нови леки автомобила
 • Дата на образуване: 20.11.2020 г.
 • Дата на приключване: 17.12.2020 г.
 • Правно основание: -
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Инициатор(и): "ЕКСЕЛОР ХОЛДИНГ ГРУП" ЕООД
 • Ответник(ници): НСО /НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ОХРАНА/
 • Искане за временни мерки: да
 • Има ли наложени временни мерки: -
 • Текущ статус: приключено производство
 • Наложени санкции: -
 • Дата на публикуване: 13.11.2020 г.
 • Дата на публикуване на последното решение: 21.12.2020 г.

Документи
Решение № АКТ-1026-17.12.2020  

Дата на решение: 17.12.2020 г.
Произнасяне: оставя жалбата без уважение() - "ЕКСЕЛОР ХОЛДИНГ ГРУП" ЕООД; оставя без уважение друго искане в хода на производството(Искането на жалбоподателя за възлагане на разноски.) - "ЕКСЕЛОР ХОЛДИНГ ГРУП" ЕООД; друго(Възлага разноски в полза на възложителя.) - "ЕКСЕЛОР ХОЛДИНГ ГРУП" ЕООД;

Дата на публикуване: 21.12.2020 г.
PDF ODF
Определение № АКТ-1009-10.12.2020  

Дата на определение: 10.12.2020 г.
Произнасяне: оставя без уважение искане за налагане на временна мярка() - "ЕКСЕЛОР ХОЛДИНГ ГРУП" ЕООД;

Дата на публикуване: 15.12.2020 г.
PDF ODF
Жалба по ЗОП № ВХР-1962-13.11.2020  

Дата на жалба по зоп: 13.11.2020 г.
Произнасяне: -

Дата на публикуване: 13.11.2020 г.