Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за експлоатация


Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Преглед на производство

Производство № КЗК/822/2020   
Описание: Жалба - "Нов стандарт 2012" ЕООД с/у Решение № 18/22.10.20 на Община Неделино;Избор на изпълнител за извършване на строително - монтажни работи по проект № BG06RDNP001-7.002-0016-C01: „Реконструкция на дворно пространство на СОУ „Св.св. Кирил и Методий“, гр. Неделино, общ. Неделино“.
 • Дата на образуване: 20.11.2020 г.
 • Дата на приключване: 25.02.2021 г.
 • Правно основание: -
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП
 • Инициатор(и): "НОВ СТАНДАРТ 2012" ЕООД
 • Ответник(ници): ОБЩИНА НЕДЕЛИНО
 • Искане за временни мерки: не
 • Има ли наложени временни мерки: -
 • Текущ статус: приключено производство
 • Наложени санкции: -
 • Дата на публикуване: 06.11.2020 г.
 • Дата на публикуване на последното решение: 04.03.2021 г.

Документи
Решение № АКТ-209-25.02.2021  

Дата на решение: 25.02.2021 г.
Произнасяне: оставя жалбата без уважение() - "НОВ СТАНДАРТ 2012" ЕООД; друго(Оставя без уважение искането на жалбоподателя за разноски) - "НОВ СТАНДАРТ 2012" ЕООД; друго(Възлага на „Нов Стандарт 2012“ ЕООД да заплати юрисконсултско възнаграждение на община Неделино) - ОБЩИНА НЕДЕЛИНО;

Дата на публикуване: 04.03.2021 г.
PDF ODF
Жалба по ЗОП № ВХР-1916-06.11.2020  

Дата на жалба по зоп: 06.11.2020 г.
Произнасяне: -

Дата на публикуване: 06.11.2020 г.