Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за експлоатация


Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Преглед на производство

Производство № КЗК/820/2020   
Описание: ВАС - върната - Искане - МЦ "Афродита" ООД с/у УСБАЛАГ "Селена" ООД - чл. 37а, ал. 1 от ЗЗК Преписката е насрочена за заседание на КЗК на 04.02.2021 г. от 10 ч.
 • Дата на образуване: 19.11.2020 г.
 • Дата на приключване: -
 • Правно основание: чл. 37а ал. 1 от ЗЗК;
 • Вид производство: ЗЗК
 • Предмет/подпредмет: Забрана за злоупотреба с по-силна позиция при договаряне
 • Инициатор(и): "МЦ АФРОДИТА" ООД /"МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР АФРОДИТА" ООД/
 • Ответник(ници): "УНИВЕРСИТЕТСКА СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ СЕЛЕНА" ООД
 • Искане за временни мерки: не
 • Има ли наложени временни мерки: -
 • Текущ статус: открито производство
 • Наложени санкции: -
 • Дата на публикуване: 19.11.2020 г.
 • Дата на публикуване на последното решение: 10.02.2021 г.