Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за експлоатация


Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Преглед на производство

Производство № КЗК/697/2020   
Описание: Жалба - "Сдружение с нестопанска цел Тенис Клуб - Пазарджик" с/у Решение № 1753/08.09.2020 на община Пазарджик за определяне на концесионер на концесия за строителство на спортен комплекс за тенис на корт „Писковец“.
 • Дата на образуване: 09.10.2020 г.
 • Дата на приключване: 17.12.2020 г.
 • Правно основание: -
 • Вид производство: ЗК
 • Предмет/подпредмет: Производство по ЗК
 • Инициатор(и): "СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ ТЕНИС КЛУБ - ПАЗАРДЖИК"
 • Ответник(ници): ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК
 • Искане за временни мерки: не
 • Има ли наложени временни мерки: -
 • Текущ статус: приключено производство
 • Наложени санкции: -
 • Дата на публикуване: 21.09.2020 г.
 • Дата на публикуване на последното решение: 21.12.2020 г.