Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за експлоатация


Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Преглед на производство

Производство № КЗК/602/2020   
Описание: Концесия - "Сънрайз Гардънс мениджмънт" ЕООД с/у Решение от 13.07.20 , Решение № 578/14.08.20 и Решение № 336/18.05.20 на МС;Възлагане на концесия за морски плаж "Поморие-юг", община Поморие, област Бургас
 • Дата на образуване: 09.09.2020 г.
 • Дата на приключване: 15.10.2020 г.
 • Правно основание: -
 • Вид производство: ЗК
 • Предмет/подпредмет: Производство по ЗК
 • Инициатор(и): "СЪНРАЙЗ ГАРДЪНС МЕНИДЖМЪНТ" ЕООД
 • Ответник(ници): МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ /МС/
 • Искане за временни мерки: не
 • Има ли наложени временни мерки: -
 • Текущ статус: приключено производство
 • Наложени санкции: -
 • Дата на публикуване: 31.08.2020 г.
 • Дата на публикуване на последното решение: 20.10.2020 г.

Документи
Решение № АКТ-829-15.10.2020  

Дата на решение: 15.10.2020 г.
Произнасяне: оставя жалбата без разглеждане() "СЪНРАЙЗ ГАРДЪНС МЕНИДЖМЪНТ" ЕООД; оставя жалбата без уважение() "СЪНРАЙЗ ГАРДЪНС МЕНИДЖМЪНТ" ЕООД; друго(ВЪЗЛАГА на „Сънрайз Гардънс Мениджмънт“ ЕООД да заплати направените по производството разноски от Министерски съвет и от Министерство на туризма ) ;

Дата на публикуване: 20.10.2020 г.
PDF ODF
Определение № АКТ-791-01.10.2020  

Дата на определение: 01.10.2020 г.
Произнасяне: oставя без разглеждане друго искане в хода на производството(ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането на Министерство на туризма за допускане на предварително изпълнение ) - МТ /МИНИСТЕРСТВО НА ТУРИЗМА/;

Дата на публикуване: 06.10.2020 г.
PDF ODF
Жалба по ЗК № ВХР-1491-31.08.2020  

Дата на жалба по зк: 31.08.2020 г.
Произнасяне: -

Дата на публикуване: 31.08.2020 г.